Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024?

Xin hỏi Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024 là sử dụng mẫu nào vậy? Câu hỏi của chị Hà đến từ Quảng Bình.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024?

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024 đang được áp dụng theo mẫu tại tại Phụ lục số 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024:

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/dieu-chinh-hanh-nghe-kiem-toan.jpg

Tải về mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/19042024/hanh-nghe-kiem-toan.jpg

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024? (Hình từ Internet)

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 202/2012/TT-BTC quy định như sau:

Điều 10. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
1. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được điều chỉnh khi kiểm toán viên thay đổi nơi đăng ký hành nghề kiểm toán mà Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề đã được cấp vẫn còn thời hạn.
2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm:
a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này;
b) 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán;
c) Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 8, khoản 9 Điều 4 Thông tư này;
d) Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất;
đ) Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cũ trừ trường hợp đã nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề khi hết hiệu lực hoặc không còn giá trị theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này.
3. Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho kiểm toán viên hành nghề trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và kiểm toán viên hành nghề đảm bảo đủ điều kiện, nộp đủ lệ phí và đúng trình tự quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán điều chỉnh là thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cũ.

Theo đó, thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ gồm có những giấy tờ dưới đây:

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Ảnh thẻ: 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán.

- Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán.

- Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài, ngoại trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.

- Bản thông tin cá nhân theo mẫu tại Phụ lục số 05/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất.

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cũ, ngoại trừ trường hợp đã nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề khi hết hiệu lực hoặc không còn giá trị theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị coi là hết hiệu lực trong trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 202/2012/TT-BTC, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị coi là hết hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn.

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị thu hồi.

- Trong thời gian kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.

- Kiểm toán viên hành nghề không còn làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán hết thời hạn hoặc bị chấm dứt hoặc có các thay đổi dẫn đến không còn bảo đảm là hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian theo quy định.

- Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên hành nghề là người nước ngoài hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

- Kiểm toán viên hành nghề không tiếp tục hành nghề kiểm toán.

- Doanh nghiệp kiểm toán bị chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu.

- Kiểm toán viên hành nghề bị phạt tù giam theo tuyên bố của Toà án.

- Các trường hợp khác theo quy định.

Trân trọng!

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào thì người bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được đề nghị cấp lại giấy chứng nhận?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Các trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Linh
54 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào