Công bố danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023? Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự có phải nộp lệ phí không?

Mong được cung cấp danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023? Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự có phải nộp lệ phí không? Câu hỏi từ Thanh Duy (Thanh Hóa).

Việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 28 Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý như sau:

- Khi có nhu cầu kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách và hồ sơ người có đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý.

- Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý không quá 02 lần trong một năm. Kế hoạch kiểm tra, danh sách người đủ điều kiện tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra cụ thể được thông báo chậm nhất 01 tháng trước ngày tổ chức kiểm tra và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Công bố danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023?

Ngày 28/3/2024, Bộ Tư pháp ra Quyết định 502/QĐ-BTP năm 2024 Tải về Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023, công bố danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023.

Chi tiết danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023 như sau

Công bố danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023

Công bố danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023? (Hình từ Internet)

Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự có phải nộp lệ phí không?

Theo Điều 32 Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định về lệ phí của người tham dự kiểm tra kết quả tập sự như sau:

Điều 32. Kinh phí kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý
Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự không phải nộp lệ phí nhưng phải trả các chi phí liên quan tới việc tham gia kiểm tra của mình. Kinh phí tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý được cấp cho Cục Trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Như vậy, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự không cần phải nộp lệ phí nhưng phải trả các chi phí liên quan tới việc tham gia kiểm tra của mình.

Bao lâu được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý?

Tại khoản 6 Điều 31 Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý như sau:

Điều 31. Chấm kiểm tra
1. Mỗi bài kiểm tra viết do 02 thành viên Ban chấm thi viết chấm và cho điểm độc lập theo thang điểm 100. Điểm bài kiểm tra viết là điểm trung bình cộng của hai thành viên. Trường hợp hai thành viên cho điểm chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên thì Trưởng ban chấm thi viết tổ chức chấm lần thứ ba vào bài kiểm tra của thí sinh, điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài kiểm tra.
2. Kiểm tra thực hành do thành viên trong Hội đồng kiểm tra chấm và cho điểm độc lập theo thang điểm 100. Điểm kiểm tra thực hành là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng kiểm tra. Hội đồng kiểm tra tổ chức chấm bài kiểm tra viết và thông báo điểm các bài kiểm tra cho các thí sinh, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo điểm, thí sinh không đồng ý với kết quả chấm bài kiểm tra viết của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra. Không phúc tra bài kiểm tra thực hành.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn phúc tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban phúc tra và tổ chức chấm phúc tra. Ban phúc tra có từ 03 người trở lên trong đó có 01 Trưởng Ban. Các thành viên Ban phúc tra không phải là thành viên Ban chấm thi viết.
Cách thức tiến hành chấm phúc tra được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. Kết quả phúc tra phải được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt và là kết quả cuối cùng.
5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phúc tra, Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kết quả kiểm tra trước khi thông báo kết quả kiểm tra cho các thí sinh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Thí sinh đạt yêu cầu kiểm tra phải có số điểm mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.
6. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết quả kiểm tra được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu TP-TGPL-07) cho thí sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

Theo đó, người tham dự được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết quả kiểm tra được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Trân trọng!

Trợ giúp pháp lý
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Trợ giúp pháp lý
Hỏi đáp Pháp luật
Công bố danh sách kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023? Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự có phải nộp lệ phí không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trợ giúp pháp lý là gì? Năm 2024, Trợ giúp viên pháp lý được hưởng các chế độ ưu đãi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Các tiêu chí để được cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý?
Hỏi đáp Pháp luật
Hộ cận nghèo có được trợ giúp pháp lý không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thể làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý? Hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên gồm có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bị xử phạt khi không lập hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý? Hồ sơ vụ việc gồm những giấy tờ nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý áp dụng từ ngày 15/02/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý áp dụng từ ngày 15/02/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi một số mẫu giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý từ ngày 15/02/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trợ giúp pháp lý
Tạ Thị Thanh Thảo
744 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Trợ giúp pháp lý
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào