Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng được xác định như thế nào?

Xin cho tôi hỏi: Tập thể đạt được các chỉ tiêu nào thì được xem là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng? (Câu hỏi từ chị Nguyệt - Đồng Nai)

Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng được xác định như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho các tập thể trong ngành Ngân hàng, được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Theo đó, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng được xác định như sau:

- Tập thể thuộc Ngân hàng Nhà nước:

+ Hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác trong năm và nhiệm vụ khác được cấp trên giao;

+ Có nhiều đề xuất góp ý vào việc xây dựng quy chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước;

+ Chấp hành tốt chế độ báo cáo, thống kê;

+ Giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý.

- Tập thể thuộc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:

+ Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của năm;

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

+ Chấp hành tốt quy chế, quy định của Ngân hàng Nhà nước;

+ Xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;

- Tập thể thuộc cơ sở đào tạo:

+ Hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch được giao;

+ Đảm bảo chất lượng giảng, dạy;

+ Tổ chức thực hiện tốt và duy trì có nề nếp công tác nghiên cứu khoa học;

+ Chấp hành tốt quy định về chế độ thông tin, báo cáo;

+ Tổ chức quản lý tốt sinh viên;

+ Có biện pháp ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, giữ gìn môi trường sư phạm trong nhà trường;

+ Xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Tập thể thuộc các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý:

+ Hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch được giao;

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định;

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

+ Xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền;

- Cơ quan thường trực các Hiệp hội do Ngân hàng Nhà nước quản lý:

+ Tuyên truyền có hiệu quả chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước;

+ Có nhiều đề xuất xây dựng quy chế, chính sách trong hoạt động ngân hàng;

+ Xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng được xác định như thế nào?

Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng được xác định như thế nào? (Hình từ Internet)

Ai có thẩm quyền quyết định trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng?

Căn cứ Điều 14 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định về người có thẩm quyền quyết định trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong ngành ngân hàng như sau:

Điều 14. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tặng:
...
d) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể quy định tại điểm a, khoản 1, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư này, tập thể Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng và tập thể phòng thuộc Vụ, Cục, đơn vị tương đương, đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước;
...
4. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định tặng:
a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể nhỏ thuộc đơn vị quản lý;
..
5. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định tặng:
a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý;
b) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn quản lý;
...
6. Thủ trưởng các đơn vị thuộc điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” cho đơn vị.
7. Thủ trưởng các đơn vị quy định tại điểm a các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư này (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị quản lý và Giấy khen.
8. Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tài chính vi mô quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho đơn vị; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị quản lý và Giấy khen.
9. Cục trưởng Cục Quản trị, Cục Phát hành và kho quỹ, Cục công nghệ thông tin quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể nhỏ thuộc Chi cục.

Như vậy, các đối tượng sau có thẩm quyền quyết định trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng, bao gồm:

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

- Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

- Thủ trưởng Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính;

- Thủ trưởng Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM;

- Thủ trưởng Nhà máy in tiền Quốc gia, Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp khác do Ngân hàng Nhà nước quản lý;

- Thủ trưởng cơ quan thường trực của Hiệp hội Ngân hàng, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân, Hiệp hội cho thuê tài chính và các hiệp hội khác do Ngân hàng Nhà nước quản lý;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tài chính vi mô;

- Cục trưởng Cục Quản trị, Cục Phát hành và kho quỹ, Cục công nghệ thông tin.

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng trong ngành Ngân hàng năm 2024?

Các đơn vị trong ngành Ngân hàng muốn đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.phải gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng, trong đó bao gồm tờ trình đề nghị khen thưởng lập riêng theo từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Tờ trình đề nghị khen thưởng trong ngành Ngân hàng được sử dụng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2023/TT-NHNN.

Tải về Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng trong ngành Ngân hàng năm 2024 tại đây.

Trân trọng!

Tập thể lao động xuất sắc
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tập thể lao động xuất sắc
Hỏi đáp Pháp luật
Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Ngân hàng được xác định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập thể lao động xuất sắc
Trần Thị Ngọc Huyền
72 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tập thể lao động xuất sắc
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào