Hướng dẫn cách ghi Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80?

Cho tôi hỏi: Cách ghi Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80 như thế nào? Câu hỏi từ chị Nga - Hà Nội

Hướng dẫn cách ghi Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80?

Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2024 là Mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, mẫu có dạng như sau:

Tải Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80

Tại đây

Hướng dẫn cách ghi Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80 như sau:

[1] Đánh dấu X vào ô này nếu người nộp thuế khai quyết toán thuế tài nguyên lần đầu trong kỳ tính thuế (mà chưa khai bổ sung).

[2] Điền đầy đủ họ và tên đối với người nộp thuế là cá nhân, trường hợp người nộp thuế là tổ chức thì điền tên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.

[3] Điền đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế.

[4] Điền tên đại lý thuế trong trường hợp người nộp thuế có ký hợp đồng với đại lý thuế để khai thay thuế tài nguyên cho người nộp thuế.

[5] Tại Chỉ tiêu [09]: Kê khai thông tin địa bàn nơi người nộp thuế có hoạt động khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động khai thác tài nguyên trên nhiều huyện thì thực hiện khai vào chỉ tiêu này như sau:

- Nếu Cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thu: người nộp thuế khai 01 huyện đại diện nơi có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên.

- Nếu Chi cục Thuế khu vực là cơ quan thuế quản lý thu” người nộp thuế khai 01 huyện đại diện thuộc Chi cục Thuế khu vực nơi có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế có văn bản giao cho đơn vị phụ thuộc trên địa bàn có hoạt động khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính trực tiếp kê khai, nộp thuế tài nguyên thì không phải khai vào chỉ tiêu này.

[6] Các chỉ tiêu tại cột (2), cột (3) là “Tên loại tài nguyên” và “Đơn vị tính” phải đảm bảo theo đúng quy định về khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định và Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

[7] Thuế suất thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên (ban hành kèm theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13).

[8] Đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán năm tại chỉ tiêu (8) = (4) x (7).

Đối với tài nguyên khai thác không được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán năm tại chỉ tiêu (8) = (4) x (5) x (6).

[9] Đối với Chỉ tiêu tại cột (9) “Thuế tài nguyên đã kê khai trong năm”: tổng hợp từ số liệu tại cột (8) của các tờ khai tài nguyên mẫu số 01/TAIN của các tháng trong năm tính thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Hướng dẫn cách ghi Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80?

Hướng dẫn cách ghi Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80? (Hình từ Internet)

Năm 2024, trường hợp nào được miễn, giảm thuế tài nguyên?

Tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên 2009 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 4 Luật Sửa đổi các Luật về thuế 2014 có quy định về miễn, giảm thuế tài nguyên như sau:

Điều 9. Miễn, giảm thuế
1. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.
2. Miễn thuế đối với hải sản tự nhiên.
3. Miễn thuế đối với cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt.
4. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt.
5. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt.
6. Miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.
7. Trường hợp khác được miễn, giảm thuế do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Như vậy, các trường hợp miễn giảm thuế tài nguyên bao gồm:

- Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất;

- Trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

- Miễn thuế đối với hải sản tự nhiên.

- Miễn thuế đối với cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt.

- Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt.

- Miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt.

- Miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê;

- Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

- Trường hợp khác được miễn, giảm thuế do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên 2009, trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau:

- Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định;

- Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trân trọng!

Quyết toán thuế
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Quyết toán thuế
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách ghi Mẫu 02/TAIN tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 80?
Hỏi đáp Pháp luật
Sau khi nộp hồ sơ quyết toán thuế bao nhiêu ngày thì nhận được hoàn thuế thu nhập cá nhân?
Hỏi đáp Pháp luật
Kinh doanh nhỏ lẻ có đóng thuế không?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyết toán thuế là gì? Đối tượng nào cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế có cần nộp báo cáo tài chính không?
Hỏi đáp Pháp luật
Phụ lục chuyển lỗ theo Thông tư 80? Doanh nghiệp được phép chuyển lỗ bao nhiêu năm?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quyết toán thuế
Nguyễn Thị Hiền
124 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Quyết toán thuế
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào