Mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2024?

Dạ cho tôi hỏi: Mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2024? Mong được phản hồi. Câu hỏi của anh Việt đến từ Ninh Thuận.

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2024?

Căn cứ theo Điều 9 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định như sau:

Điều 9. Giảm thuế
Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.
Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Theo đó, người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ thì được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong trường hợp này, người nộp thuế sẽ làm mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt gửi đến cơ quan có thẩm quyền với mục đích xin giảm thuế khi doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ.

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2024 đang được áp dụng là mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC như hình bên dưới:

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/01042024/don-de-nghi-giam-thue-tieu-thu-dac-biet.jpg

Tải về mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2024: Tại đây.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/01042024/mau-don-de-nghi-giam-thue-tieu-thu-dac-biet.jpg

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Đối tượng nào không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2024?

Căn cứ theo Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014, các đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2024 gồm có:

- Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu;

- Hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

+ Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam;

+ Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;

+ Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định;

+ Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định;

+ Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng;

+ Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ;

+ Xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên;

+ Xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;

- Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau,ngoại trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

Người nộp thuế được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định như sau:

Điều 8. Hoàn thuế, khấu trừ thuế
1. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:
a) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu;
b) Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu;
c) Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa;
d) Có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ thực hiện đối với hàng hoá thực tế xuất khẩu.
2. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có chứng từ hợp pháp thì được khấu trừ số thuế đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất.
Chính phủ quy định cụ thể Điều này.

Như vậy, người nộp thuế được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp nếu thuộc các trường hợp dưới đây:

- Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

- Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

- Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa.

- Có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Kim Linh

Thuế tiêu thụ đặc biệt
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thuế tiêu thụ đặc biệt
Hỏi đáp Pháp luật
Người nộp thuế gặp khó khăn do tai nạn bất ngờ có thể nộp hồ sơ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt theo hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng mã, vàng mã có phải là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước được xác định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt TT80 mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Đầu tư sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nào sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư theo địa bàn?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được hưởng ưu đãi tiền thuê đất khi sử dụng đất thuê để kinh doanh hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu chạy trong khu vui chơi, giải trí năm 2023 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ khai thuế theo tháng và từng lần phát sinh đối với thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thuế tiêu thụ đặc biệt
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào