Hiện nay, có bao nhiêu loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia?

Xin cho tôi hỏi: Theo quy định hiện hành, có tất cả bao nhiêu loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia hiện nay? (Câu hỏi từ chị Khanh - Bình Phước).

Hiện nay, có bao nhiêu loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia như sau:

Điều 4. Các loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia
Các loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm:
1. Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.
2. Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
3. Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Như vậy, hiện nay có 03 loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm:

- Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

- Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Hiện nay, có bao nhiêu loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia?

Hiện nay, có bao nhiêu loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia? (Hình từ Internet)

Ban quản lý khu du lịch quốc gia phải thực hiện các chế độ báo cáo nào?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của ban quản lý khu du lịch quốc gia như sau:

Điều 12. Chế độ báo cáo của Ban quản lý khu du lịch quốc gia
1. Ban quản lý thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của pháp luật gồm:
a) Báo cáo định kỳ 06 tháng về công tác quản lý khu du lịch quốc gia;
b) Báo cáo định kỳ hằng năm về công tác quản lý khu du lịch quốc gia;
c) Báo cáo thống kê cơ sở;
d) Báo cáo đột xuất.
...

Như vậy, Ban quản lý khu du lịch quốc gia sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất, cụ thể như sau:

- Báo cáo định kỳ 06 tháng về công tác quản lý khu du lịch quốc gia;

- Báo cáo định kỳ hằng năm về công tác quản lý khu du lịch quốc gia;

- Báo cáo thống kê cơ sở;

- Báo cáo đột xuất.

Hồ sơ thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 6 Điều 6 Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định về việc thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia như sau:

Điều 6. Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
...
6. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể Ban quản lý khu du lịch quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, việc thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia sẽ được thực hiện theo các quy định về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thì hồ sơ thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm:

- Tờ trình của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia;

- Đề án thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia;

- Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia;

- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu du lịch quốc gia và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

- Văn bản thẩm định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức thẩm định;

- Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan) và các tài liệu khác có liên quan đến thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Trân trọng!

Trần Thị Ngọc Huyền

Khu du lịch quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Khu du lịch quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Hiện nay, có bao nhiêu loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Để được công nhận trở thành khu du lịch quốc gia phải đáp ứng điều kiện gì?
Hỏi đáp pháp luật
Từ năm 2018, trình tự thủ tục đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện nào để được công nhận là khu du lịch quốc gia?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khu du lịch quốc gia
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Khu du lịch quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào