Đáp án kỳ 5 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh?

Cho tôi hỏi đáp án kỳ 5 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh như thế nào? Câu hỏi từ anh Hùng (TP Hồ Chí Minh)

Đáp án kỳ 5 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh?

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia lai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn”.

Cuộc thi có chủ đề: “Điện Biên Phủ, đường Hồ Chí Minh - Ý chí, trí tuệ Việt Nam" với nội dung tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức trong 8 kỳ, kỳ thứ 5 bắt đầu từ lúc 09h00' ngày 01 tháng 4 năm 2024 và kết thúc vào 16h00' ngày 05 tháng 4 năm 2024.

Dưới đây là đáp án kỳ 5 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn” như sau:

Câu 1: Hãy cho biết, Anh hùng LLVTND có thành tích: Trong vòng 4 năm với 1.089 ngày làm việc, đã mang được hơn 55 tấn hàng và đi quãng đường có tổng chiều dài 41.025km tương đương với 1 vòng trái đất theo đường xích đạo là ai? Được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định công nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND vào thời gian nào?

A. Anh hùng LLVTND Nguyễn Việt Khái, ngày 05/05/1965.

B. Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Nghiên; ngày 01/01/1967.

C. Anh hùng LLVTND Nguyễn Viết Sinh; ngày 01/01/1967.

D. Anh hùng LLVTND Hoàng Đình Nghĩa, ngày 17/09/1967


Câu 2: Sau chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cu Ba Phi-den Cát-xtrò vào tháng 9 năm 1973, đoàn chuyên gia gồm các kỹ sư, công nhân lành nghề của Cu Ba được phái sang công tác trên đường Trường Sơn gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 70 đồng chí.

B. 71 đồng chí.

C. 72 đồng chí.

D. 73 đồng chí.


Câu 3: Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Gia Lai từ TP. Pleiku (km 1610) đến cầu 110 (Km 1667+570), thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã được làm Lễ thông xe vào thời gian nào?

A. Ngày 10 tháng 5 năm 2013.

B. Ngày 28 tháng 6 năm 2015.

C. Ngày 30 tháng 5 năm 2017.

D. Ngày 10 tháng 12 năm 2018.


Câu 4: Lịch sử 16 năm xây dựng, chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược (1959-1975), Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã xây dựng được tổng số bao nhiêu km đường ống dẫn xăng dầu phục vụ chiến đấu, chi viện chiến trường?

A. 1.000km đường ống dẫn xăng dầu.

B. 1.200km đường ống dẫn xăng dầu.

C. 1.400km đường ống dẫn xăng dầu.

D. 1.800km đường ống dẫn xăng dầu.


Câu 5: Kết quả cung cấp lương thực, thực phẩm của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

A. 23.056 tấn gạo, 807 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác; 1.860 lít dầu ăn, 280kg mỡ, 71 tấn quân trang: 1.583 tấn xăng dầu, 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y.

B. 24.056 tấn gạo, 901 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác; 1.860 lít dầu ăn, 280kg mỡ, 71 tấn quân trang: 1.683 tấn xăng dầu: 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y.

C. 25.056 tấn gạo, 907 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác; 1.860 lít dầu ăn, 280kg mỡ, 71 tấn quân trang: 1.783. tấn xăng dầu; 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y

D. 26.056 tấn gao, 917 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác; 1.860 lít dầu ăn, 280kg mỡ, 71 tấn quân trang: 1.883 tấn xăng dầu, 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y.


Câu 6: Hãy cho biết Sở Chỉ huy cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ đóng ở đâu? trong thời gian bao lâu?

A. Hang Thẩm Pùa; 105 ngày (từ ngày 31/01/1954-15/5/1954).

B. Mường Phăng: 118 ngày (từ ngày 18/01/1954-15/5/1954).

C. Hang Thấm Púa; 118 ngày (từ ngày 18/01/1954-15/5/1954).

D. Mường Phăng, 105 ngày (từ ngày 31/01/1954-15/5/1954).


Câu 7: Khi trao cờ "Quyết chiến quyết thắng" cho quân đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chi Minh đã Chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được". Hãy cho biết Chỉ thị trên ban hành vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 22/10/1953.

B. Ngày 22/11/1953.

C. Ngày 22/12/1953.

D. Ngày 22/01/1954


Câu 8: Hãy cho biết, giai đoạn 1 của dự án đường Hồ Chí Minh được chính thức phát lệnh khởi công xây dựng vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 02 tháng 02 năm 1997; Trùng Khánh, Cao Bằng.

B. Ngày 02 tháng 02 năm 1999, Can Lộc, Hà Tĩnh.

C. Ngày 05 tháng 4 năm 2000, Xuân Sơn, Quảng Bình.

D. Ngày 05 tháng 4 năm 2000, Bố Trạch, Quảng Bình.


Câu 9: Hãy cho biết đợt thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào thời gian nào? Hướng tiến công chính của ta?

A. Từ ngày 30/3 đến ngày 27/4/1954, sân bay Mường Thanh, đồi C1.

B. Từ ngày 30/3 đến ngày 28/4/1954, sân bay Mường Thanh và các cử điểm phía Đông phân khu trung tâm.

C. Từ ngày 30/3 đến ngày 29/4/1954, các cứ điểm trên đồi A1, D1.

D. Từ ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954, các cử điểm phía Đông phân khu trung tâm.


Câu 10: Hãy cho biết tính đến cuối tháng 5 năm 2021, có bao nhiêu cán bộ chiến sỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?

A. 17 cán bộ chiến sỹ.

B. 22 cán bộ chiến sỹ.

C. 32 cán bộ chiến sỹ.

D. 37 cán bộ chiến sỹ.


Câu 11: Bộ Tổng Tham mưu triệu tập hội nghị cán bộ cấp trung đoàn trở lên thuộc các đại đoàn chủ lực và các đồng chí tư lệnh các liên khu từ Liên khu 5 trở ra để thảo luận Kế hoạch Đông Xuân 1953-1954 vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 17/11/1953.

B. Ngày 18/11/1953.

C. Ngày 19/11/1953.

D. Ngày 20/11/1953.


Câu 12: Hiệp định Giơnevơ có tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam?

A. Buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, rút hết quân đội về nước.

B. Mỹ không còn can thiệp vào Việt Nam.

C. Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn.

D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước.


Câu 13: “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này". Hãy cho biết nội dung trên được nêu trong Văn kiện nào của Trung ương Đảng?

A. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư, tháng 01/1953.

B. Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị, tháng 9/1953.

C. Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 19/4/1954.

D. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, tháng 7/1954.


Câu 14: Tháng 12/1953, Hội đồng cung cấp tiền phương Trung ương được thành lập nhằm bảo đảm công tác hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Hãy cho biết đồng chí nào được giao làm Chủ tịch Hội đồng?

A. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

B. Đồng chí Trần Đăng Ninh.

C. Đồng chí Đặng Kim Giang,

D. Đồng chí Nguyễn Văn Trân


Câu 15: Hãy cho biết Di tích Trận địa pháo 105 mm của Đại đội 806, Tiểu đoàn 954, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 hiện ở đâu?

A. Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.

B. Xã Mường Phăng huyện Điện Biên.

C. Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

D. Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ.

Lưu ý: Đáp án kỳ 5 chỉ mang tính chất tham khảo!

Đáp án kỳ 5 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh?

Đáp án kỳ 5 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh? Các khẩu hiệu tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên phủ là gì? (Hình từ Internet)

Các hoạt động nào kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ?

Ngày 8/01/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 135 -HD/BTGTW năm 2024 tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Tại Mục 3 Hướng dẫn 135-HD/BTGTW năm 2024 hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ như sau:

[1] Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa

- Tại Hà Nội: Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

- Tại Điện Biên: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

[2] Tổ chức Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử

Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1, thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi Him Lam, Đồi A1.

[3] Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Điện Biên

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Điện Biên

- Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm: Dự kiến 7 giờ 30 phút, ngày 07/5/2024.

[4] Tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên

- Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm: Dự kiến 7 giờ 30 phút, ngày 07/5/2024.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Điện Biên

[5] Tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên

- Thời gian: Dự kiến 8 giờ 00 phút ngày 07/5/2024.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Điện Biên và trên một số tuyến đường của thành phố Điện Biên.

[6] Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm và cuộc thi tìm hiểu

[7] Tổ chức gặp mặt, tôn vinh, tri ân người có công

[8] Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao

[9] Xây dựng phim tài liệu

[10] Biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, báo, tranh ảnh

[11] Xây dựng trùng tu, tôn tạo các công trình kỷ niệm và tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư

[12] Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024

[13] Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, intetnet, mạng xã hội, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội

Các khẩu hiệu nào nhằm tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ?

Căn cứ Mục 5 Hướng dẫn 135 -HD/BTGTW năm 2024 hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền:

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!
3. Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!
4. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!
5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!
6. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!
...

Như vậy, các khẩu hiệu nhằm tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ như sau:

- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!

- Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!

- Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!

- Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trân trọng!

Phan Vũ Hiền Mai

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án kỳ 7 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 21 tháng 4 năm 2024 dương lịch là ngày bao nhiêu âm lịch? Tại sao lấy ngày 21 tháng 4 là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
23 tháng 4 là ngày gì? 23 tháng 4 năm 2024 là ngày mấy âm? Mục đích đánh giá hoạt động thư viện là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 20 tháng 4 dương lịch là ngày gì? Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đường chín đoạn là gì? Sử dụng hình ảnh bản đồ chứa đường chín đoạn có vi phạm pháp luật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tháng 4 âm 2024 là tháng mấy dương? Tháng 4 âm 2024 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương ngày nghỉ lễ nào?
Hỏi đáp Pháp luật
21 tháng 4 năm 2024 là thứ mấy? Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là ngày bao nhiêu hằng năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Mùa Chay là gì? Mùa Chay 2024 bắt đầu và kết thúc khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Kết quả chung kết nữ Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024? Vị trí của đội bóng chuyền nữ được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
14647 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào