Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào được miễn trừ có thời hạn?

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào được miễn trừ có thời hạn? Thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là bao lâu? Nhờ anh chị giải đáp.

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào được miễn trừ có thời hạn?

Căn cứ quy định Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm như sau:

Điều 14. Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
1. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 bị cấm theo quy định tại Điều 12 của Luật này được miễn trừ có thời hạn nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ;
b) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế;
c) Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;
d) Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.
...

Như vậy, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như sau được miễn trừ có thời hạn nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng điều kiện theo quy định:

- Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư.

- Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

- Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận.

- Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận.

- Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

Sẽ miễn trừ có thời hạn nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

- Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế;

- Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;

- Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào được miễn trừ có thời hạn?

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào được miễn trừ có thời hạn? (Hình từ Internet)

Thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là bao lâu?

Căn cứ quy định Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về thẩm quyền và thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm như sau:

Điều 20. Thẩm quyền và thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
....
2. Thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ là 60 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ.
3. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn ra quyết định quy định tại khoản 2 Điều này có thể được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Việc gia hạn phải được thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày hết thời hạn ra quyết định.
....

Như vậy, thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ là 60 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ.

Trường hợp vụ việc phức tạp, thời hạn ra quyết định có thể được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gia hạn nhưng không quá 30 ngày

Thời hạn được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là bao lâu?

Căn cứ quy định khoản 3 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm như sau:

Điều 21. Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
...
3. Thời hạn hưởng miễn trừ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định.
Trong thời gian 90 ngày trước khi thời hạn hưởng miễn trừ kết thúc, theo đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Trường hợp tiếp tục được hưởng miễn trừ thì thời hạn hưởng miễn trừ là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định tiếp tục hưởng miễn trừ.

Như vậy, trường hợp được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chấp thuận hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định thì thời hạn hưởng miễn trừ không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định.

Trân trọng!

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Hỏi đáp Pháp luật
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào được miễn trừ có thời hạn?
Hỏi đáp Pháp luật
Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào bị cấm và mức xử phạt đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận hưởng miễn trừ thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cần những giấy tờ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được miễn trừ khi đáp ứng điều kiện nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Những thỏa thuận nào được xem là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Đinh Khắc Vỹ
62 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào