Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 là mẫu nào?

Cho tôi hỏi: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 là mẫu nào? Có bao nhiêu phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp? (Câu hỏi của anh Bảo - Đồng Nai)

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 là mẫu nào?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT quy định về áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục như sau:

Điều 4. Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục
....
8. Đối với Mẫu báo cáo đánh giá:
a) Mẫu số 8A được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
b) Mẫu số 8B được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
c) Mẫu số 8C được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
d) Mẫu số 8D được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
.....

Như vậy, mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 gồm 02 mẫu như sau:

- Mẫu số 8A: Dùng để báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng quy trình 01.

- Mẫu số 8B: Dùng để báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng quy trình 02.

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 như sau:

Tải Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 (Mẫu số 8A) tại đây. Tải về.

Tải Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 (Mẫu số 8B) tại đây. Tải về.

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 là mẫu nào?

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 là mẫu nào? (Hình từ Internet)

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng đối với gói thầu xây lắp nào?

Theo Điều 30 Luật Đấu thầu 2023 quy định về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

Điều 30. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật này;
b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp;
c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.
2. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Như vậy, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng đối với gói thầu xây lắp thuộc các trường hợp dưới đây:

- Gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, trừ gói thầu xây lắp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.

- Gói thầu xây lắp áp dụng chào hàng cạnh tranh.

- Gói thầu xây lắp áp dụng chỉ định thầu.

Có bao nhiêu phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp?

Căn cứ tại quy định Điều 58 Luật Đấu thầu 2023, hiện nay có 03 phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, bao gồm:

[1] Phương pháp giá thấp nhất:

- Áp dụng đối với gói thầu mà các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

[2] Phương pháp giá đánh giá:

- Giá đánh giá là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố để quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn.

- Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế hoặc chào hàng cạnh tranh.

- Phương pháp giá đánh giá được áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn;

- Một hoặc các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu; công suất, hiệu suất; kết quả thống kê, đánh giá việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó, bao gồm cả việc xem xét xuất xứ; đấu thầu bền vững và các yếu tố khác.

- Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

[3] Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

- Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá có thể được áp dụng đối với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông, bảo hiểm; gói thầu hàng hóa, xây lắp có đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao mà không áp dụng được phương pháp giá đánh giá và gói thầu cần xem xét trên cơ sở chú trọng tới các yếu tố kỹ thuật và giá.

- Điểm tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa điểm kỹ thuật và điểm giá. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trân trọng!

Hồ sơ dự thầu xây lắp
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hồ sơ dự thầu xây lắp
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp năm 2024 là mẫu nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hồ sơ dự thầu xây lắp
Dương Thanh Trúc
169 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hồ sơ dự thầu xây lắp
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào