Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?

Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?

Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?

Căn cứ theo điểm l khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 quy định như sau:

Điều 16. Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu
...
e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án, dự án đầu tư kinh doanh do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;
g) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do nhà thầu đó giám sát;
h) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật này;
i) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật này;
k) Nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 và khoản 2 Điều 48 của Luật này;
l) Chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu; chia dự án, dự toán mua sắm nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
...

Theo đó, một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu là chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu.

Vậy nên, nhà thầu, nhà đầu tư không được phép chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/15052024/du-toan-mua-sam.jpg

Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không? (Hình từ Internet)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm được lập trên cơ sở nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu 2023 quy định như sau:

Điều 37. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Đối với dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể được lập trên cơ sở dự toán mua sắm của năm ngân sách và dự kiến dự toán mua sắm của các năm ngân sách tiếp theo. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.
2. Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện dài hơn 01 năm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực hiện gói thầu, giá gói thầu trên cơ sở toàn bộ thời gian thực hiện gói thầu.
3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.
4. Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và phù hợp với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu được duyệt (nếu có).
...

Như vậy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm có thể được lập trên cơ sở dự toán mua sắm của năm ngân sách và dự kiến dự toán mua sắm của các năm ngân sách tiếp theo.

Trong trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Chủ đầu tư tự thực hiện gói thầu thuộc dự toán mua sắm phải đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 26 Luật Đấu thầu 2023 quy định như sau:

Điều 26. Tự thực hiện
1. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu được tự thực hiện gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động hoặc ngành, nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;
b) Có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu;
c) Có phương án khả thi huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu.
2. Chủ đầu tư trực tiếp tự thực hiện gói thầu hoặc giao đơn vị hạch toán phụ thuộc, phòng, ban thuộc tổ chức đó thực hiện.
3. Tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này không được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác khối lượng công việc có giá trị từ 10% trở lên hoặc trên 50 tỷ đồng tính trên giá trị công việc quy định tại thỏa thuận giao việc.

Theo quy định trên, chủ đầu tư tự thực hiện gói thầu thuộc dự toán mua sắm phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

- Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động hoặc ngành, nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

- Có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

- Có phương án khả thi huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu.

Trân trọng!

Chỉ định thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chỉ định thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian ký hợp đồng sau khi chỉ định thầu rút gọn theo Luật Đấu thầu 2023 là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ đầu tư đã chỉ định thầu thì nhà thầu có được ký hợp đồng với nhà thầu khác thực hiện 60%-80% giá trị gói thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hạn mức chỉ định thầu rút gọn năm 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc chỉ định thầu đối với gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì được thực hiện trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung có được áp dụng hình thức chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu gói thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu xây lắp được áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chỉ định thầu
Nguyễn Thị Kim Linh
508 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chỉ định thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào