Nghị định 24 quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc đấu thầu tập trung?

Cho tôi hỏi có phải Nghị định 24 quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc đấu thầu tập trung không? Mong được giải đáp!

Nghị định 24: Khắc phục tình trạng thiếu thuốc đấu thầu tập trung?

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực từ ngày ban hành.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 quy định chỉ định thầu:

Chỉ định thầu
1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
...
c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường;
...

Căn cứ Điều 94 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế:

Mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế
1. Việc chỉ định thầu đối với các gói thầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp cấp bách cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch:
Gói thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế (bao gồm cả vật tư tiêm chủng), linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch theo văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền (cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế hoặc chính quyền các cấp) hoặc quyết định công bố dịch đối với bệnh truyền nhiễm hoặc địa phương đề nghị công bố dịch đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo quy định của pháp luật;
...

Theo đó, Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định rõ các gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách, cấp cứu người bệnh, phục vụ phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo đảm các bệnh viện có thể mua ngay được thuốc để phục vụ công tác mà không phải thực hiện thủ tục đấu thầu tốn nhiều thời gian. Cụ thể trong các trường hợp sau:

- Trường hợp cấp bách cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch;

- Trường hợp cấp bách cần triển khai ngay để duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm gói thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp nếu không triển khai ngay sẽ làm gián đoạn hoạt động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gây nguy hại đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh;

- Trường hợp cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu bao gồm các gói thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp do nhu cầu đột xuất, không có mặt hàng thay thế và bắt buộc phải sử dụng để đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của người bệnh;

Đối với trường hợp sau thì cơ sở khám chữa bệnh được mua sắm theo thông báo của đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhưng tối đa không quá 12 tháng:

- Trường hợp Chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Trường hợp không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu;

- Trường hợp thỏa thuận khung của gói thầu mua sắm tập trung hết hiệu lực.

Như vậy, Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định cụ thể về trường hợp chỉ định thầu trong trường hợp gói thầu là mua thuốc, thiết bị y tế nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bệnh viện trong việc mua thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh;

Ngoài ra, Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định những vấn đề cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương.

Nghị định 24 quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc đấu thầu tập trung?

Nghị định 24 quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc đấu thầu tập trung? (Hình từ Internet)

Có các hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

Căn cứ Điều 20 Luật Đấu thầu 2023 quy định có 09 hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Đấu thầu rộng rãi;

- Đấu thầu hạn chế;

- Chỉ định thầu;

- Chào hàng cạnh tranh;

- Mua sắm trực tiếp;

- Tự thực hiện;

- Tham gia thực hiện của cộng đồng;

- Đàm phán giá;

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, trường hợp phát sinh hình thức lựa chọn nhà thầu khác mà có tính ưu việt, sử dụng phương tiện điện tử tiến bộ, hiện đại, Chính phủ quy định về hình thức, quy trình, đối tượng phù hợp với tính năng mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 quy định thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về đề xuất của một hoặc các nhà thầu (nếu có);

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Trân trọng!

Chỉ định thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chỉ định thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc chỉ định thầu đối với gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì được thực hiện trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung có được áp dụng hình thức chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu gói thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu xây lắp được áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có được áp dụng chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm việc được lựa chọn chỉ định thầu theo quy trình rút gọn?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu dưới 1 tỷ có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Gói thầu rà phá bom mìn có được chỉ định thầu?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị định 24 quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc đấu thầu tập trung?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chỉ định thầu
Phan Vũ Hiền Mai
3,180 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chỉ định thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào