Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện như thế nào năm 2024?

Tôi muốn chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì trình tự thủ tục như thế nào và nộp hồ sơ nộp ở đâu ạ? Mong được giải đáp.

Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện như thế nào năm 2024?

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm: thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn giá trị sử dụng;

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

- Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký Kinh doanh (nếu có).

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện như thế nào?

Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện như thế nào năm 2024? (Hình từ Internet)

Đăng ký tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của công ty khác có vi phạm pháp luật không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau:

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.
...

Ngoài ra, dựa theo điểm b khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý như sau:

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý
1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:
a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;
b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
...

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để đặt tên riêng cho công ty khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Do đó, việc đăng ký tên công ty có chứa các dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của công ty khác mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể được xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi đăng ký tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ sẽ bị xử lý như thế nào?

Căn cứ theo khoản 4 khoản 5 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau:

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
...
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
...

Theo đó, khi phát hiện hành vi đăng ký tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu công ty phải đổi tên và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Nếu quá thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo mà công ty không đăng ký thay đổi tên, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trân trọng!

Hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hộ kinh doanh
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu rà soát 100% hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh online chuẩn xác và nhanh nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn điền Mẫu 03-VT phiếu nhập kho đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hộ kinh doanh kinh doanh cửa hàng game có phải đóng thuế GTGT không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 01-2/BK-HĐKD phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu S4-HKD sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN áp dụng đối với hộ kinh doanh 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh mà không thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Mã số hộ kinh doanh là gì? Mã số hộ kinh doanh có đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai bao gồm những gì năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 đặt tên hộ kinh doanh như thế nào là đúng quy định pháp luật?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Linh
95 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hộ kinh doanh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào