Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa?

Xin cho tôi hỏi: Hiện tại đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa?  Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu hiện nay là gì? Nhờ anh chị giải đáp.

Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa?

Luật Đấu thầu 2023 được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Luật Đấu thầu 2023 sẽ thay thế cho Luật Đấu thầu 2013 với 10 chương và 96 Điều quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Hiện nay, vẫn chưa có văn bản để hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên về dự thảo Nghị định hướng dẫn thì đã được ban hành. Có thể xem Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 tại đây.

Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa?

Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa? (Hình từ Internet)

Luật Đấu thầu 2023 được áp dụng đến các đối tượng nào?

Căn cứ quy định Điều 2 Luật Đấu thầu 2023 quy định Luật Đấu thầu 2023 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu bao gồm:

[1] Hoạt động lựa chọn nhà thầu có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, vốn từ nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để:

- Thực hiện dự án đầu tư, dự toán mua sắm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác;

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; mua hàng dự trữ quốc gia, thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, trừ hoạt động mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

- Thực hiện các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật có liên quan;

[2] Hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện:

- Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Gói thầu trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước;

[3] Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh gồm:

- Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

[4] Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc trường hợp quy định tại [1], [2][3] được tự quyết định chọn áp dụng toàn bộ hoặc các điều, khoản, điểm cụ thể của Luật Đấu thầu 2023.

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu hiện nay là gì?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
....
2. Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:
a) Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;
b) Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng;
c) Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng;
d) Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;
đ) Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu.
....

Theo đó, các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu hiện nay gồm có:

- Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;

- Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng;

- Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng;

- Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu.

Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu.

Trân trọng!

Đinh Khắc Vỹ

Đấu thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Đấu thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên tham gia tổ thẩm định đấu thầu phải có mấy năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến gói thầu?
Hỏi đáp pháp luật
Tỷ lệ phân chia công việc của nhà thầu liên danh được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu? Thời hạn nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu tối đa là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chuyên gia đấu thầu do ai thành lập? Tổ chuyên gia đấu thầu gồm mấy người?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa?
Hỏi đáp Pháp luật
Làm thế nào để đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tham gia đấu thầu qua mạng?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chỉ định thầu theo quy định mới?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo của giảng viên đấu thầu về hoạt động giảng dạy đấu thầu như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đấu thầu mới nhất, nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đấu thầu rộng rãi là gì? Trường hợp nào được đấu thầu rộng rãi?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đấu thầu
433 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đấu thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào