Người lao động được điều chuyển công tác sang công ty mới chung hệ thống với công ty cũ thì có được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Cho tôi hỏi: Tôi được điều chuyển công tác sang công ty mới chung hệ thống với công ty cũ thì tôi thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? Mong được giải đáp!

Người lao động được điều chuyển công tác sang công ty mới nằm chung hệ thống với công ty cũ thì có được phép ủy quyền cho công ty thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân với người lao động điều chuyển công tác như sau:

Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế
...
6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:
...
d) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cụ thể như sau:
...
d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).
d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
...

Như vậy, người lao động được điều chuyển công tác từ công ty cũ sang công ty mới mà hai công ty này nằm trong cùng một hệ thống thì người lao động được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty mới.

Theo đó, công ty mới mà người lao động điều chuyển công tác đến có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động đối với cả phần thu nhập do công ty cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do công ty cũ đã cấp cho người lao động.

Người lao động được điều chuyển công tác sang công ty mới chung hệ thống với công ty cũ thì có được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Người lao động được điều chuyển công tác sang công ty mới chung hệ thống với công ty cũ thì có được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? (Hình từ Internet)

Trường hợp nào người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ Tiểu mục 2 Mục 3 Công văn 5749/CT-TNCN năm 2018 hướng dẫn về những trường hợp người lao động không được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

Ủy quyền quyết toán thuế
...
2. Cá nhân không được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập
- Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.
- Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).
- Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế
- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Như vậy, có 07 trường hợp người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương không được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức trả thu nhập bao gồm:

- Đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN;

- Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó;

- Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai khác mà chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ;

- Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi;

- Chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%;

- Chưa đăng ký mã số thuế;

- Thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?

Người lao động là đối tượng được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 thì có thể làm Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức trả thu nhập theo Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN tại đây ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Trân trọng!

Trần Thị Ngọc Huyền

Người lao động
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Người lao động
Hỏi đáp Pháp luật
Gia đình có giỗ thì người lao động có được nghỉ hưởng nguyên lương hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nghỉ việc sau tết không cần báo trước khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động có bắt buộc phải bồi thường tiền sửa chữa thiết bị hư hỏng tại nơi làm việc không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nộp đơn xin nghỉ việc sau tết thì bao giờ chính thức được nghỉ?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá năng lực nhân viên là mẫu nào mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng tính tuổi dương 2024 chuẩn nhất cho các năm sinh? Quy định tuổi lao động hiện nay như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng tính tuổi âm dương chi tiết nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nghỉ phép có được hưởng tiền phụ cấp xăng xe, ăn trưa không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày vía Thần Tài người lao động có được nghỉ làm để cúng Thần Tài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Khung giờ đẹp cúng vía Thần Tài năm 2024? Công ty có được bắt người lao động làm thêm giờ vào ngày vía thần tài không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Người lao động
101 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Người lao động
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào