Thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C mất bao lâu?

Tôi có bằng lái xe hạng B2. Tôi đang có nhu cầu nâng lên hạng C thì tốn bao lâu và phải đáp ứng những điều kiện gì? Mong được tư vấn. (Câu hỏi của anh N. H)

Thời gian học đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C mất bao lâu?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe như sau:

Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
1. Thời gian đào tạo
a) Hạng B1 (số tự động) lên B1: 120 giờ (thực hành: 120);
b) Hạng B1 lên B2: 94 giờ (lý thuyết: 44, thực hành lái xe: 50);
c) Hạng B2 lên C: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
d) Hạng C lên D: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
đ) Hạng D lên E: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
e) Hạng B2 lên D: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
g) Hạng C lên E: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
h) Hạng B2, D, E lên F tương ứng: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
i) Hạng C, D, E lên FC: 272 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 224).

Theo đó, thời gian học đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C là 192 giờ, bao gồm 48 giờ lý thuyết và 144 giờ thực hành lái xe.

Thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C mất bao lâu?

Thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C mất bao lâu? (Hình từ Internet)

Để được nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C cần đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định về điều kiện đối với người học lái xe như sau:

Điều kiện đối với người học lái xe
1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
2. Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.
3. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:
a) Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;
b) Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;
c) Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;
d) Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.
4. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Như vậy, để nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C, người học lái xe cần đáp ứng điều kiện các điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam hoặc là công dân nước ngoài đang cư trú, làm việc , học tập hợp pháp tại Việt Nam;

- Đủ 21 tuổi trở lên, tính đến ngày dự sát hạch lái xe nâng hạng B2 lên C;

- Tiêu chuẩn về sức khỏe tuân theo Phụ lục số 01 Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT;

- Phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:

+ Thời gian hành nghề lái xe: từ 03 năm trở lên;

+ Số km lái xe an toàn: 50.000 km trở lên.

Bằng lái xe hạng C có thể điều khiển những loại xe nào?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau:

Giấy phép lái xe
...
4. Giấy phép lái xe có thời hạn gồm các hạng sau đây:
a) Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg;
b) Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;
c) Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;
d) Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2;
đ) Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C;
e) Hạng E cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D;
g) Giấy phép lái xe hạng FB2, FD, FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng B2, D, E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa; hạng FC cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng C để lái các loại xe quy định cho hạng C khi kéo rơ moóc, đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc.
...

Theo quy định này, người có giấy phép lái xe hạng C có thể điều khiển những loại xe sau đây:

- Xe ô tô tải có trọng tải từ 3.500 kg trở lên;

- Xe máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên;

- Xe ô tô chở người có 9 chỗ ngồi;

- Xe ô tô tải có trọng tải dưới 3.500 kg;

- Xe máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg.

Giấy phép lái xe hạng C có thời hạn là bao lâu? Nếu hết hạn thì có gia hạn được không?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định như sau:

Thời hạn của giấy phép lái xe
1. Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.
2. Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
3. Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
4. Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định như sau:

Cấp lại giấy phép lái xe
1. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng
a) Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
b) Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.
...

Theo đó, giấy phép lái xe hạng C sẽ có thời hạn trong 05 năm, kể từ ngày cấp. Khi giấy phép lái xe hết hạn thì không được gia hạn và phải thi sát hạch lại để được cấp lại giấy phép lái xe.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Kim Linh

Giấy phép lái xe
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giấy phép lái xe
Hỏi đáp Pháp luật
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định công nhận giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc?
Hỏi đáp Pháp luật
Tài xế bị tước giấy phép lái xe thì có được lái xe tham gia giao thông nữa không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có mấy loại giấy phép lái xe? Độ tuổi và sức khỏe của người lái xe được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Giấy phép lái xe quốc tế nào được sử dụng tại Việt Nam? Thời hạn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
Lệ phí đổi giấy phép lái xe 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C mất bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đổi giấy phép lái xe ở đâu tại TP HCM? 09 đối tượng được đổi giấy phép lái xe 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ làm lại bằng lái xe bị mất năm 2024 gồm có những gì? Thủ tục làm lại bằng lái xe bị mất mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bằng lái xe hạng A1 có thời hạn sử dụng hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy phép lái xe
110 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giấy phép lái xe
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào