Hạn mức đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu là bao nhiêu?

Xin cho tôi được hỏi: Hạn mức đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu là bao nhiêu? Nhờ anh chị biên tập viên hỗ trợ giải đáp.

Hạn mức đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu là bao nhiêu?

Căn cứ quy định Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:

Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh
1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.
2. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo quy định nêu trên thì chào hàng cạnh tranh sẽ được áp dụng theo hai quy trình là quy trình thông thường và quy trình rút gọn. Do đó hạn mức trong áp dụng chào hàng cạnh tranh sẽ có sự khác nhau giữa các quy trình. Cụ thể như sau:

- Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu theo quy định thì hạn mức là giá trị không quá 05 tỷ đồng.

- Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu như sau:

+ Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản là không quá 500 triệu đồng

+ Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng và Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt là không quá 01 tỷ đồng.

+ Đối với gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Việc chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn như sau:

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn
1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:
a) Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;
b) Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.
.....

Như vậy, việc chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định như sau:

- Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng,

Lưu ý: Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

- Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.

Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó.

Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

Hạn mức đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu là bao nhiêu?

Hạn mức đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Việc nộp và tiếp nhận báo giá trong quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn như sau:

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn
....
2. Nộp và tiếp nhận báo giá:
a) Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;
b) Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.
....

Theo đó, việc nộp và tiếp nhận báo giá trong quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định như sau:

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;

- Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu.

Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như:

Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

Trân trọng!

Đinh Khắc Vỹ

Chào hàng cạnh tranh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chào hàng cạnh tranh
Hỏi đáp Pháp luật
Hạn mức đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn tối đa là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Giai đoạn chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá trong quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng có thuộc đối tượng được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bổ sung 01 gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh từ ngày 01/01/2024?
Hỏi đáp pháp luật
Gói thầu mua sắm hàng hóa có được áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chào hàng cạnh tranh
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chào hàng cạnh tranh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào