Cơ quan nào tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý?

Xin cho tôi hỏi: Cơ quan nào tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý? Nhờ anh chị giải đáp.

Cơ quan nào tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 11 Thông tư 50/2022/TT-BGTVT quy định về lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án như sau:

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án
1. Cơ quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi
a) Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đường cao tốc;
b) Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án ngoài trường hợp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
....

Như vậy, cơ quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý gồm có:

[1] Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đường cao tốc;

[2] Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án ngoài trường hợp được quy định tại [1].

Cơ quan nào tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý?

Cơ quan nào tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong giai đoạn xây dựng về công tác giải phóng mặt bằng quy định như thế nào?

Căn cứ quy định khoản 3 Điều 17 Thông tư 50/2022/TT-BGTVT quy định về nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong giai đoạn xây dựng như sau:

Nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong giai đoạn xây dựng
....
3. Về công tác giải phóng mặt bằng
a) Phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định tại hợp đồng dự án và quy định pháp luật;
b) Kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời những nội dung liên quan theo quy định tại pháp luật về đất đai;
c) Theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng thực hiện trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán vốn giải phóng mặt bằng theo quy định;
d) Phối hợp với địa phương hoàn thành công tác quyết toán giải phóng mặt bằng và kiểm tra, rà soát giá trị quyết toán giải phóng mặt bằng để trình cấp có thẩm quyền tổng hợp chung vào giá trị quyết toán dự án đầu tư xây dựng.
....

Như vậy, nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong giai đoạn xây dựng về công tác giải phóng mặt bằng quy định như sau:

- Phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định tại hợp đồng dự án và quy định pháp luật;

- Kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời những nội dung liên quan theo quy định tại pháp luật về đất đai;

- Theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng thực hiện trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán vốn giải phóng mặt bằng theo quy định;

- Phối hợp với địa phương hoàn thành công tác quyết toán giải phóng mặt bằng và kiểm tra, rà soát giá trị quyết toán giải phóng mặt bằng để trình cấp có thẩm quyền tổng hợp chung vào giá trị quyết toán dự án đầu tư xây dựng.

Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 50/2022/TT-BGTVT quy định về cơ quan ký kết hợp đồng dự án như sau:

Theo đó, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý được quy định như sau:

[1] Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Cục quản lý chuyên ngành hoặc Cục Đường cao tốc Việt Nam (đối với các dự án đường cao tốc) làm cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là cơ quan ký kết hợp đồng dự án).

[2] Trường hợp dự án liên quan đến từ hai Cục trở lên, các Cục thống nhất báo cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc ủy quyền cho một Cục là cơ quan ký kết hợp đồng dự án.

[3] Việc ủy quyền theo quy định tại [1], [2] được thực hiện bằng văn bản, trong đó xác định cụ thể phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền, trách nhiệm của cơ quan được ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP.

Văn bản ủy quyền phải tuân thủ thể thức và đóng dấu hoặc ký số theo quy định.

Trân trọng!

Đinh Khắc Vỹ

Báo cáo nghiên cứu khả thi
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Báo cáo nghiên cứu khả thi
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải quản lý?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm các tài liệu gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Báo cáo nghiên cứu khả thi
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Báo cáo nghiên cứu khả thi
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào