Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chỉ định thầu theo quy định mới?

Tôi có câu hỏi: Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chi định thầu theo quy định mới hay không? (Câu hỏi của anh Nhân - Hải Dương)

Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chỉ định thầu theo quy định mới?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 quy định về chỉ định thầu như sau:

Chỉ định thầu
1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
....
m) Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.
Trường hợp cần điều chỉnh hạn mức quy định tại điểm này để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
....

Theo đó, nguồn vốn sự nghiệp đầu tư là nguồn vốn có tính chất đầu tư trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được sử dụng cho các trường hợp đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có và không áp dụng với cho các dự án đầu tư mới.

Mặt khác, nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ nếu thuộc gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công 2019 thì vẫn được áp dụng phương thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu.

Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chỉ định thầu theo quy định mới?

Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chỉ định thầu theo quy định mới? (Hình từ Internet)

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng với chỉ định thầu nào?

Theo Điều 30 Luật Đấu thầu 2023 quy định về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật này;
b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp;
c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
.....

Như vậy, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu ra sao?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện theo quy trình dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về đề xuất của một hoặc các nhà thầu (nếu có).

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, người có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng quy trình rút gọn bao gồm các bước sau: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu như sau:

- Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

- Gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

Trân trọng!

Dương Thanh Trúc

Đấu thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Đấu thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên tham gia tổ thẩm định đấu thầu phải có mấy năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến gói thầu?
Hỏi đáp pháp luật
Tỷ lệ phân chia công việc của nhà thầu liên danh được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu? Thời hạn nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu tối đa là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chuyên gia đấu thầu do ai thành lập? Tổ chuyên gia đấu thầu gồm mấy người?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa?
Hỏi đáp Pháp luật
Làm thế nào để đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tham gia đấu thầu qua mạng?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chỉ định thầu theo quy định mới?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo của giảng viên đấu thầu về hoạt động giảng dạy đấu thầu như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đấu thầu mới nhất, nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đấu thầu rộng rãi là gì? Trường hợp nào được đấu thầu rộng rãi?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đấu thầu
871 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đấu thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào