Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp?

Hỏi: Đã có Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đúng không? Mong được giải đáp!

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp?

Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Mục đích của kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu си thể của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 và nhiệm vụ tại Kết luận 64-KL/TW năm 2023.

- Bảo đảm việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện từ ngày 01/7/2024.

- Xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp?

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp? (hình từ Internet)

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang?

Theo Tiểu mục 5 Mục 2 Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2024 về nội dung kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động như sau:

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang

- Xây dựng 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang.

- Hoàn thiện quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

- Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Xây dựng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Xây dựng Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới theo thẩm quyền được giao tại Quyết định của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và phê duyệt danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/03/2024?

Theo tiết d Tiểu mục 2 Mục 3 Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2024 về nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

Xây dựng và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý (trước ngày 31 tháng 3 năm 2024).

Ngoài ra, còn có một số nhiệm vụ khác như sau:

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tại địa phương trong việc cải cách chính sách tiền lương.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục do Bộ Chính trị ban hành; bảo đảm kế thừa, ổn định của tổ chức bộ máy theo quy định tại Kết luận 35-KL/TW năm 2022

- Triển khai các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo thời gian quy định.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017, Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018

Trân trọng!

Chu Tường Vy

Cải cách tiền lương
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Cải cách tiền lương
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 1/7/2024, mức lương cao nhất của công chức, viên chức sẽ vượt xa 18 triệu đồng/tháng?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 1/7/2024, 05 bảng lương theo vị trí việc làm được áp dụng cho đối tượng nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Không tăng lương lên 32% cho nhóm công chức, viên chức nào từ 1/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 1/7/2024, mức lương thấp nhất của công chức viên chức có trình độ trung cấp vượt 3,5 triệu cụ thể ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức lương cao nhất của quân đội sau cải cách tiền lương từ 01/7/2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Sau cải cách tiền lương 01/07/2024, lương giáo viên có cao hơn hiện tại?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên được hưởng mức lương cao nhất trong thang bậc lương từ 01/07/2024 đúng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hệ số lương mới của quân đội năm 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự kiến điều chỉnh tăng 30% mức lương cho cán bộ, công chức bao gồm các khoản nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung cần nắm về cải cách chính sách tiền lương năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cải cách tiền lương
235 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Cải cách tiền lương
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào