Di sản văn hóa vật thể là gì? Việt Nam có các di sản văn hóa vật thể nào?

Cho tôi hỏi di sản văn hóa vật thể là gì? Việt Nam có các di sản văn hóa vật thể nào? Cá nhân là chủ sở hữu di sản văn hóa có các quyền và nghĩa vụ gì? Mong được giải đáp!

Di sản văn hóa vật thể là gì? Việt Nam có các di sản văn hóa vật thể nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Di sản văn hóa 2001 quy định như sau:

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
2. Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
...

Theo quy định trên, di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm do con người tạo ra có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất, bao gồm:

- Di tích lịch sử - văn hóa: công trình kiến trúc, di tích khảo cổ, danh lam thắng cảnh.

- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia: đồ vật, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

Hiện tại, Việt Nam có 8 di sản vật thể được UNESCO công nhận, trong đó có 5 di sản văn hóa vật thể bao gồm:

[1] Quần thể di tích Cố đô Huế

Quần thể di tích Cố đô Huế là một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Đây là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Quần thể di tích Cố đô Huế bao gồm nhiều công trình kiến trúc quan trọng như:

- Kinh thành Huế: là nơi ở và làm việc của các vua triều Nguyễn.

- Hoàng thành Huế: là khu vực trung tâm của Kinh thành Huế, nơi có nhiều cung điện nguy nga tráng lệ.

- Tử Cấm thành: là khu vực cấm kỵ nhất trong Kinh thành Huế, nơi ở của vua và hoàng hậu.

- Lăng tẩm của các vua Nguyễn: được xây dựng rải rác khắp nơi trong Cố đô Huế, mỗi lăng tẩm đều mang một nét kiến trúc độc đáo riêng.

- Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993.

Quần thể di tích Cố đô Huế được xem là một trong những khu di tích lịch sử - văn hóa lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam. Di sản này bao gồm 54 di tích, trong đó có 23 di tích quốc gia đặc biệt.

[2] Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1999.

Đây là một thị trấn cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Phố cổ Hội An nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kính, những con đường nhỏ hẹp uốn lượn và những chiếc đèn lồng lung linh huyền ảo.

[3] Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể di tích Chăm Pa nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Di sản này cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km về phía tây nam và cách thành phố Hội An khoảng 40 km về phía tây.

Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13 và từng là trung tâm tôn giáo quan trọng của vương quốc Chăm Pa.

Quần thể di tích này bao gồm hơn 70 ngôi đền tháp được xây dựng bằng gạch nung, trong đó có nhiều ngôi đền tháp vẫn còn nguyên vẹn.

Lịch sử Thánh địa Mỹ Sơn:

- Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 và là trung tâm tôn giáo quan trọng của vương quốc Chăm Pa.

- Vào thế kỷ 13, Thánh địa Mỹ Sơn bị bỏ hoang và dần trở nên hoang phế.

- Năm 1885, nhà khảo cổ học người Pháp Henri Parmentier đã phát hiện lại Thánh địa Mỹ Sơn.

- UNESCO công nhận Thánh địa Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

[4] Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long là một quần thể di tích lịch sử nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đây là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2010. Hoàng thành Thăng Long là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ học độc đáo của Việt Nam.

Lịch sử Hoàng thành Thăng Long:

- Hoàng thành Thăng Long được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 và là kinh đô của Việt Nam trong hơn 1000 năm.

- Hoàng thành Thăng Long là nơi chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử của Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ hiện đại.

- Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2010.

[5] Thành Nhà Hồ

Thành nhà Hồ là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2011. Đây là một tòa thành kiên cố được xây dựng bằng đá vào thế kỷ 14, nằm ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thành nhà Hồ là một trong những di tích lịch sử và kiến trúc quan trọng nhất của Việt Nam. Lịch sử Thành nhà Hồ:

- Thành nhà Hồ được xây dựng vào thế kỷ 14, dưới triều đại của Hồ Quý Ly.

- Thành nhà Hồ được xây dựng bằng đá và là một trong những tòa thành kiên cố nhất của Việt Nam.

- Thành nhà Hồ chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn, trước khi Hồ Quý Ly bị lật đổ.

- Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2011.

Di sản văn hóa vật thể là gì? Việt Nam có các di sản văn hóa vật thể nào?

Di sản văn hóa vật thể là gì? Việt Nam có các di sản văn hóa vật thể nào? (Hình từ Internet)

Di sản văn hóa Việt Nam được sử dụng nhằm mục đích gì?

Căn cứ Điều 12 Luật Di sản văn hóa 2001 quy định di sản văn hóa Việt Nam được sử dụng nhằm các mục đích sau:

- Phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội;

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

- Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế.

Cá nhân là chủ sở hữu di sản văn hóa có các quyền và nghĩa vụ gì?

Căn cứ Điều 15 Luật Di sản văn hóa 2001 quy định cá nhân là chủ sở hữu di sản văn hóa có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Sở hữu hợp pháp di sản văn hoá;

- Tham quan, nghiên cứu di sản văn hoá;

- Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;

- Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;

- Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hoá.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp di sản văn hoá có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại, bị mất;

- Gửi sưu tập di sản văn hoá phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia vào bảo tàng nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không đủ điều kiện và khả năng bảo vệ và phát huy giá trị;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu di sản văn hoá;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Phan Vũ Hiền Mai

Di sản văn hóa
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Di sản văn hóa
Hỏi đáp Pháp luật
Di sản văn hóa vật thể là gì? Việt Nam có các di sản văn hóa vật thể nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể khác nhau như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Di sản văn hóa nào của Việt Nam được UNESCO công nhận gần đây nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách di sản văn hóa tư liệu được UNESCO công nhận tại Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn hóa là gì? Các loại hình văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi đơn xin đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia áp dụng từ ngày 15/01/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia áp dụng từ ngày 15/01/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Di sản văn hóa là gì? Việt Nam có các di sản văn hóa nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Phát hiện cổ vật có cần phải thông báo cho cơ quan Nhà nước không? Phát hiện cổ vật được thưởng bao nhiêu tiền?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Di sản văn hóa
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Di sản văn hóa
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào