Thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi trong bao lâu?

Thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi trong bao lâu? Chế độ làm việc của Hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên như thế nào? Nhờ anh chị giải đáp.

Thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi trong bao lâu?

Căn cứ quy định Điều 22 Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên như sau:

Cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên
1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi, Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên cho người đạt kết quả thi.
2. Chứng chỉ kiểm toán viên (Phụ lục số 04) hoặc chứng chỉ kế toán viên (Phụ lục số 05) được trao trực tiếp cho người được cấp chứng chỉ hoặc người được ủy quyền của người được cấp; trường hợp bị mất sẽ không được cấp lại.
3. Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán.

Theo đó, thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi là trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi là Bộ Tài chính.

Thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi trong bao lâu?

Thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi trong bao lâu? (Hình từ Internet)

Chế độ làm việc của Hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 15 Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về chế độ làm việc của Hội đồng thi như sau:

Chế độ làm việc của Hội đồng thi
1. Hội đồng thi làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng thi.
2. Hội đồng thi được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính trong thời gian hoạt động.
3. Hội đồng thi được sử dụng thời gian hành chính để tổ chức các kỳ họp và hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi. Các thành viên Hội đồng thi được hưởng thù lao trích từ chi phí dự thi theo mức được Bộ Tài chính duyệt.
4. Chương trình và nội dung các kỳ họp Hội đồng thi phải được thông báo bằng văn bản cho các thành viên trước khi họp 5 ngày.

Theo đó, chế độ làm việc của Hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên như sau:

- Hội đồng thi làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng thi.

- Hội đồng thi được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính trong thời gian hoạt động.

- Hội đồng thi được sử dụng thời gian hành chính để tổ chức các kỳ họp và hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi. Các thành viên Hội đồng thi được hưởng thù lao trích từ chi phí dự thi theo mức được Bộ Tài chính duyệt.

- Chương trình và nội dung các kỳ họp Hội đồng thi phải được thông báo bằng văn bản cho các thành viên trước khi họp 5 ngày.

Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 16 Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thi như sau:

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thi
1. Thông báo công khai kế hoạch thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập và xét duyệt danh sách thí sinh dự thi.
3. Xây dựng đề thi, đáp án cho mỗi kỳ thi.
4. Tổ chức coi thi, chấm thi.
5. Tổng hợp kết quả thi theo từng kỳ thi trình Bộ Tài chính phê duyệt.
6. Công bố kết quả thi và thông báo điểm cho từng thí sinh dự thi theo kết quả phê duyệt của Bộ Tài chính.
7. Tổ chức phúc khảo kết quả thi nếu người dự thi có yêu cầu.
8. Bảo quản, lưu trữ đề thi, bài thi và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi cho đến khi bàn giao theo quy định của Bộ Tài chính.
9. Chủ động đề xuất hoặc tham gia vào việc hoàn thiện các quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên khi có yêu cầu.

Như vậy, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên gồm có:

- Thông báo công khai kế hoạch thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập và xét duyệt danh sách thí sinh dự thi.

- Xây dựng đề thi, đáp án cho mỗi kỳ thi.

- Tổ chức coi thi, chấm thi.

- Tổng hợp kết quả thi theo từng kỳ thi trình Bộ Tài chính phê duyệt.

- Công bố kết quả thi và thông báo điểm cho từng thí sinh dự thi theo kết quả phê duyệt của Bộ Tài chính.

- Tổ chức phúc khảo kết quả thi nếu người dự thi có yêu cầu.

- Bảo quản, lưu trữ đề thi, bài thi và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi cho đến khi bàn giao theo quy định của Bộ Tài chính.

- Chủ động đề xuất hoặc tham gia vào việc hoàn thiện các quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên khi có yêu cầu.

Trân trọng!

Đinh Khắc Vỹ

Kiểm toán viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán viên
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề kiểm toán bao nhiêu lần thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán?
Hỏi đáp Pháp luật
Muốn làm Kiểm toán viên thì có thể học các trường nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên cho người đạt kết quả thi trong bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên hành nghề có phải thông báo cho Bộ Tài Chính khi bị xử phạt vi phạm hành chính không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đối với cơ sở đào tạo gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bản đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đối với doanh nghiệp kiểm toán năm 2023 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên hành nghề có được can thiệp vào hoạt động của khách hàng hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên không được thực hiện các hành vi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên chuyên nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản nào theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán viên có được hành nghề với tư cách cá nhân không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán viên
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Kiểm toán viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào