15:20 | 20/11/2023
Loading...

Pháp nhân là gì? Điều kiện để trở thành pháp nhân là gì?

Cho tôi hỏi pháp nhân là gì và cần điều kiện gì để trở thành pháp nhân? Quy định về năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc!

Pháp nhân là gì? Điều kiện để trở thành pháp nhân là gì?

Trong các văn bản pháp luật sử dụng nhiều thuật ngữ pháp nhân, tuy nhiên lại chưa có định nghĩa rõ pháp nhân là gì

Theo Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về pháp nhân như sau:

Pháp nhân
1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Đồng thời theo Điều 83 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về cơ cấu tổ chức của pháp nhân như sau:

Cơ cấu tổ chức của pháp nhân
1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.
2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Theo đó, pháp nhân có thể hiểu là 01 tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau:

[1] Được thành lập theo quy định của pháp luật dân sự;

[2] Có cơ cấu tổ chức;

[3] Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

[4] Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Pháp nhân là gì? Điều kiện để trở thành pháp nhân là gì?

Pháp nhân là gì? Điều kiện để trở thành pháp nhân là gì? (Hình từ Internet)

Phân loại pháp nhân như thế nào theo quy định pháp luật?

[1] Pháp nhân thương mại:

Theo Điều 75 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về pháp nhân thương mại như sau:

Pháp nhân thương mại
1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.
2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.
3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

[2] Pháp nhân phi thương mại:

Theo Điều 76 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về pháp nhân phi thương mại như sau:

Pháp nhân phi thương mại
1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.
2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.
3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó hiện nay có 02 loại pháp nhân là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. 02 loại pháp phân khác nhau về mục đích hoạt động và cơ cấu tổ chức

Quy định về năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân như thế nào?

Theo Điều 86 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân như sau:

- Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký.

- Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Pháp nhân

Chu Tường Vy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào