00:30 | 21/11/2023
Loading...

Quy hoạch xây dựng khu chức năng là gì? Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh trong trương hợp nào?

Cho tôi hỏi: Quy hoạch xây dựng khu chức năng là gì? Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh trong trương hợp nào? Câu hỏi của chị Tuyết (Nha Trang)

Quy hoạch xây dựng khu chức năng là gì?

Căn cứ theo khoản 32 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có định nghĩa về quy hoạch xây dựng khu chức năng là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Xây dựng 2014.

Quy hoạch xây dựng khu chức năng gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Quy hoạch xây dựng khu chức năng là gì? Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh trong trương hợp nào?

Quy hoạch xây dựng khu chức năng là gì? Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh trong trương hợp nào? (Hình từ Internet)

Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 35 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng như sau:

Căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng
1. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được điều chỉnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;
b) Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;
c) Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch;
d) Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;
đ) Do biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch;
e) Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch;
g) Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.
2. Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có sự điều chỉnh quy hoạch cao hơn hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;
b) Hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu chức năng;
c) Quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, di tích lịch sử - văn hóa hoặc môi trường sinh thái được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch xây dựng và ý kiến cộng đồng;
d) Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;
đ) Phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.
...

Theo đó, việc quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:

- Có sự điều chỉnh quy hoạch cao hơn hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;

- Hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu chức năng;

- Quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, di tích lịch sử - văn hóa hoặc môi trường sinh thái được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch xây dựng và ý kiến cộng đồng;

- Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;

- Phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.

Cơ quan Nhà nước nào có trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng?

Căn cứ theo Điều 24 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng, bao gồm:

- Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm nguyên tắc một khu chức năng chỉ lập một quy hoạch. Đối với khu du lịch cấp quốc gia, việc lập quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phân công.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, trừ quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Xây dựng 2014.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý;

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy hoạch xây dựng

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Quy hoạch xây dựng
Hỏi đáp mới nhất về Quy hoạch xây dựng
Hỏi đáp Pháp luật
Quy hoạch xây dựng khu chức năng là gì? Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh trong trương hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng bản đồ địa hình không đúng quy định để phục vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng bị xử phạt như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan nào thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí quy họach chi tiết xây dựng ở cấp huyện?
Hỏi đáp pháp luật
Quy hoạch xây dựng là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thí điểm phân cấp điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp của UBND tỉnh là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hà Nội phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp? Người dân tự ý san lấp ao, hồ mà không có sự cho phép của nhà nước bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp pháp luật
Quy hoạch xây dựng trạm BTS
Hỏi đáp pháp luật
Điều chỉnh dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng
Hỏi đáp pháp luật
Vấn đề liên quan đến quy chuẩn quy hoạch xây dựng
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy hoạch xây dựng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào