20:45 | 20/11/2023
Loading...

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phong tỏa tài khoản của khách hàng trong các trường hợp nào?

Cho tôi hỏi, tài khoản thanh toán của cá nhân, tổ chức là gì? Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phong tỏa tài khoản của khách hàng trong các trường hợp nào? Nhờ anh chị giải đáp.

Tài khoản thanh toán của cá nhân, tổ chức là gì?

Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về các hình thức mở tài khoản thanh toán và việc trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán như sau:

Các hình thức mở tài khoản thanh toán và việc trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán
1. Các hình thức mở tài khoản thanh toán bao gồm: tài khoản thanh toán của cá nhân, tài khoản thanh toán của tổ chức và tài khoản thanh toán chung.
2. Tài khoản thanh toán của cá nhân là tài khoản do khách hàng là cá nhân mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
3. Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.
4. Tài khoản thanh toán chung là tài khoản quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.
5. Số dư trên tài khoản thanh toán được tính lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn áp dụng cho tài khoản thanh toán. Mức lãi suất do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ấn định và niêm yết công khai phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, tài khoản thanh toán của cá nhân, tổ chức được quy định như sau:

- Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân là tài khoản do khách hàng là cá nhân mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phong tỏa tài khoản của khách hàng trong các trường hợp nào?

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phong tỏa tài khoản của khách hàng trong các trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phong tỏa tài khoản của khách hàng trong các trường hợp nào?

Căn cứ quy định Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 và bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về phong tỏa tài khoản thanh toán như sau:

Phong tỏa tài khoản thanh toán
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:
a) Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;
d) Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.
....

Như vậy, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phong tỏa tài khoản của khách hàng trong các trường hợp sau đây:

- Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

- Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán khi có các điều kiện gì?

Căn cứ quy định khoản 4 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN điểm d bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về phong tỏa tài khoản thanh toán như sau:

Phong tỏa tài khoản thanh toán
...
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán khi có một trong các điều kiện sau:
a) Kết thúc thời hạn phong tỏa;
b) Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán;
c) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;
đ) Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung về việc tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung đã được giải quyết.

Như vậy, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán khi có một trong các điều kiện sau:

- Kết thúc thời hạn phong tỏa;

- Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán;

- Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;

- Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung về việc tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung đã được giải quyết.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổ chức tín dụng

Đinh Khắc Vỹ

Tổ chức tín dụng
Hỏi đáp mới nhất về Tổ chức tín dụng
Hỏi đáp Pháp luật
Kỳ phiếu là gì? Nguyên tắc phát hành kỳ phiếu là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Rủi ro tín dụng là gì? Hạn mức rủi ro tín dụng tối thiểu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng thương mại gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông tư 14/2023/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phong tỏa tài khoản của khách hàng trong các trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi phát sinh nợ xấu tại một tổ chức tín dụng thì các khoản nợ của khách hàng tại tổ chức tín dụng khác có bị chuyển thành nhóm nợ xấu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thứ tự thu nợ quá hạn theo Thông tư 39 được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguồn gốc của hoạt động chuyển kiều hối được hình thành như thế nào? Có các hình thức chuyển kiều hối nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Vay thấu chi là gì? Quy trình thực hiện thấu chi gồm các bước nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nợ lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được xác định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
NHNN ban hành Công văn giải đáp 43 thắc mắc liên quan đến Thông tư 06/2023/TT-NHNN?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tổ chức tín dụng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào