12:55 | 18/11/2023
Loading...

Kiểm toán nhà nước có được thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp không?

Cho tôi hỏi, Kiểm toán nhà nước có được thuê DNKT thực hiện kiểm toán đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp không? anh Hải (Hà Nội)

Thuê doanh nghiệp kiểm toán là gì?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 3 Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN quy định như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
....
2. Thuê doanh nghiệp kiểm toán là việc Kiểm toán nhà nước thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung, một số đơn vị được kiểm toán trong Kế hoạch kiểm toán theo các chuẩn mực, quy trình kiểm toán và quy định quản lý, chuyên môn của Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, thuê doanh nghiệp kiểm toán là việc Kiểm toán nhà nước thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung, một số đơn vị được kiểm toán trong Kế hoạch kiểm toán theo các chuẩn mực, quy trình kiểm toán và quy định quản lý, chuyên môn của Kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán nhà nước có được thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp không?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 8 Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN quy định về phạm vi ủy thác hoặc thuê kiểm toán như sau:

Phạm vi ủy thác hoặc thuê kiểm toán
....
2. Kiểm toán nhà nước không ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức sau:
a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác của trung ương.
b) Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan khác của địa phương.
d) Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
đ) Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, quỹ tài chính khác của Nhà nước.
e) Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.
f) Tổ chức chính trị.
g) Các cơ quan, tổ chức sử dụng, quản lý tài chính công, tài sản công thuộc bí mật nhà nước.

Theo như quy định thì cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp là đơn vị mà Kiểm toán nhà nước không thực hiện ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán.

Do đó Kiểm toán nhà nước không được thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

Kiểm toán nhà nước có được thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp không?

Kiểm toán nhà nước có được thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp không? (Hình từ Internet)

Các điều kiện để Kiểm toán nhà nước xem xét, lựa chọn thuê doanh nghiệp kiểm toán là gì?

Căn cứ quy định Điều 9 Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN quy định về điều kiện các doanh nghiệp kiểm toán được ủy thác hoặc thuê kiểm toán như sau:

Doanh nghiệp kiểm toán được xem xét, lựa chọn thuê kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán đã đủ điều kiện hoạt động hợp pháp, được chấp thuận có tên trong danh sách công khai của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Ngân hàng thế giới (WB) lựa chọn hàng năm.

- Trong 03 năm trước liền kề không có sai phạm bị cơ quan nhà nước hoặc Hội nghề nghiệp về kiểm toán xử lý liên quan đến chất lượng kiểm toán.

- Doanh nghiệp kiểm toán trong năm hiện tại và trong 02 năm trước liền kề không thực hiện dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán nội bộ, định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính cho khách hàng là đơn vị được kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước ủy thác hoặc thuê kiểm toán;

Không thực hiện các dịch vụ trên trong thời kỳ được kiểm toán thuộc nội dung kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước ủy thác hoặc thuê kiểm toán.

- Người quản lý, điều hành của doanh nghiệp kiểm toán không phải là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán hoặc có quan hệ kinh tế, tài chính khác với đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

- Người có trách nhiệm quản lý, điều hành của doanh nghiệp kiểm toán không có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị được kiểm toán hoặc là người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán.

- Người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán không được đồng thời là người góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với doanh nghiệp kiểm toán.

- Doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán không có cùng một cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức thành lập hoặc tham gia thành lập.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán Nhà nước

Đinh Khắc Vỹ

Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Không được sử dụng SAVNET vào mục đích gì? Tài nguyên mạng của Kiểm toán Nhà nước bao gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các nội dung nào được xem là bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
SAVNET là gì? Trung tâm Tin học giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và vận hành SAVNET có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các đơn vị tham gia vào hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước có được tự ý đưa các phần mềm và thiết bị khác tham gia vào hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Quyết định sửa đổi về tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại thành viên Đoàn Kiểm toán Nhà nước áp dụng từ ngày 23/11/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán nhà nước sử dụng cộng tác viên thực hiện các công việc nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Không thụ lý giải quyết đối với trường hợp khiếu nại nào trong hoạt động kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước khu vực?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào