21:10 | 18/11/2023
Loading...

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là gì?

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là gì? Trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán gồm những gì? Nhờ anh chị giải đáp.

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là gì?

Căn cứ quy định Điều 12 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định về tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán như sau:

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán
1. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.
2. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập do Chính phủ quy định.

Căn cứ quy định Điều 4 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán như sau:

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán
1. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán trong cả nước.
....

Như vậy, tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán trong cả nước.

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là gì?

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là gì? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán gồm những gì?

Căn cứ quy định khoản 4 Điều 9 Thông tư 157/2014/TT-BTC quy định về trách nhiệm của các đơn vị trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán như sau:

Trách nhiệm của các đơn vị trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
.....
4. Trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán
a) Cử cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
b) Phối hợp với cơ quan kiểm tra xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán;
c) Phối hợp với cơ quan kiểm tra tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra;
d) Phối hợp với cơ quan kiểm tra tổ chức trao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán hàng năm cho kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán;
đ) Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán đối với các hội viên của mình theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán;
e) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra của các đối tượng được kiểm tra là hội viên của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán.

Như vậy, trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán gồm có:

- Cử cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Phối hợp với cơ quan kiểm tra xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán;

- Phối hợp với cơ quan kiểm tra tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra;

- Phối hợp với cơ quan kiểm tra tổ chức trao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán hàng năm cho kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán;

- Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán đối với các hội viên của mình theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán;

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra của các đối tượng được kiểm tra là hội viên của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán.

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được thực hiện những hoạt động gì?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 4 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán như sau:

Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán
....
2. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được:
a) Bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề;
b) Thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế theo quy trình xây dựng, ban hành và công bố Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
c) Tham gia tổ chức thi kiểm toán viên;
d) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.
...

Như vậy, tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được thực hiện những hoạt động sau đây:

- Bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề;

- Thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế theo quy trình xây dựng, ban hành và công bố Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

- Tham gia tổ chức thi kiểm toán viên;

- Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán

Đinh Khắc Vỹ

Kiểm toán
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán
Hỏi đáp Pháp luật
Căn cứ để mở niêm phong tài liệu của đơn vị được kiểm toán và cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của đơn vị phải đáp ứng các yêu cầu gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Phân biệt giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ nhận đăng ký thực hiện ủy thác hoặc thuê kiểm toán thực hiện kiểm toán?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành nguyên tắc thực hiện việc ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán từ ngày 06/10/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam năm 2023 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Muốn đăng ký hành nghề kiểm toán cần phải đáp ứng điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thực hiện kiểm toán xong mới giao kết hợp đồng kiểm toán bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào