19:00 | 08/08/2023
Loading...

Danh sách các tổ chức trọng tài thương mại tại Việt Nam cập nhật năm 2023?

Cho tôi hỏi hiện nay có các tổ chức trọng tài thương mại nào tại Việt Nam? Câu hỏi từ chị Hằng (Bình Dương)

Danh sách các tổ chức trọng tài thương mại tại Việt Nam cập nhật năm 2023?

Sau đây là danh sách các tổ chức trọng tài thương mại tại Việt Nam được cập nhật mới nhất năm 2023:

1. Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Valuinco

2. Trung tâm trọng tài thương mại Miền Trung

3. Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Việt-Trung

4. Trung tâm trọng tài Kinh Tế Việt Nam

5. Trung tâm trọng tài thương mại D2

6. Trung tâm trọng tài thương mại đầu tư Việt Nam

7. Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Chiến Thắng

8. Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế APEC VN

9. Trung tâm trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế khu vực Châu á- Thái Bình Dương

10. Trung tâm trọng tài Cửu Long

11. Trung tâm trọng tài Quốc tế Hà Nội

12. Trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam Thịnh Vượng

13. Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế Atlantic

14. Trung tâm trọng tài HTA

15. Trung tâm trọng tài Mê Kông

16. Văn phòng đại diện của Ủy ban trọng tài thương mại Hàn Quốc

17. Trung tâm trọng tài quốc tế Bình Dương

18. Trung tâm trọng tài quốc tế MIAC

19. Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Bà Rịa-Vũng Tàu

20. Trung tâm trọng tài thương mại Miền Nam

21. Trung tâm trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam

22. Trung tâm trọng tài thương mại Thủ đô

23. Trung tâm trọng tài thương mại Gia Định

24. Trung tâm trọng tài tài chính Việt

25. Trung tâm trọng tài thương mại Đông Nam Á

26. Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh trí

27. Trung tâm trọng tài thương nhân Việt Nam

28. Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên

29. Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam

30. Trung tâm trọng tài thương mại Hà Thành

31. Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ

32. Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương

33. Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam

34. Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính

35. Trung tâm trọng tài Thương mại Đông Dương

36. Trung tâm trọng tài thương mại Toàn Cầu

37. Trung tâm trọng tài thương mại Nam Việt

38. Trung tâm trọng tài thương mại Sài Gòn

39. Trung tâm trọng tài thương mại Công Lý Việt Nam

40. Trung tâm trọng tài thương mại Liên Minh

41. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

42. Trung tâm trọng tài thương mại Á Châu

43. Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

...

Danh sách các tổ chức trọng tài thương mại tại Việt Nam cập nhật năm 2023?

Danh sách các tổ chức trọng tài thương mại tại Việt Nam cập nhật năm 2023? (Hình từ Internet)

Trung tâm trọng tài có quyền và nghĩa vụ gì?

Tại Điều 28 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài:

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài
1. Xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định của Luật này.
2. Xây dựng tiêu chuẩn Trọng tài viên và quy trình xét chọn, lập danh sách Trọng tài viên, xóa tên Trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của tổ chức mình.
3. Gửi danh sách Trọng tài viên và những thay đổi về danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp để công bố.
4. Chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài trong những trường hợp quy định tại Luật này.
5. Cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải quyết tranh chấp.
7. Thu phí trọng tài và các khoản hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động trọng tài.
8. Trả thù lao và các chi phí khác cho Trọng tài viên.
9. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho Trọng tài viên.
10. Báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của Trung tâm trọng tài với Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động.
11. Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, Trung tâm trọng tài có quyền và nghĩa vụ sau:

- Xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định.

- Xây dựng tiêu chuẩn Trọng tài viên và quy trình xét chọn, lập danh sách Trọng tài viên, xóa tên Trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của tổ chức mình.

- Gửi danh sách Trọng tài viên và những thay đổi về danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp để công bố.

- Chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài trong những trường hợp quy định tại Luật này.

- Cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải quyết tranh chấp.

- Thu phí trọng tài và các khoản hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động trọng tài.

- Trả thù lao và các chi phí khác cho Trọng tài viên.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho Trọng tài viên.

- Báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của Trung tâm trọng tài với Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động.

- Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm trọng tài thương mại bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào?

Căn cứ Điều 29 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định quy định chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài:

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài
1. Hoạt động của Trung tâm trọng tài chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Các trường hợp được quy định tại điều lệ của Trung tâm trọng tài;
b) Bị thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động.
2. Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động và trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài.

Như vậy, hoạt động của Trung tâm trọng tài chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Các trường hợp được quy định tại điều lệ của Trung tâm trọng tài;

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trọng tài thương mại

Phan Vũ Hiền Mai

Trọng tài thương mại
Hỏi đáp mới nhất về Trọng tài thương mại
Hỏi đáp pháp luật
Các trung tâm trọng tài thương mại nổi bật tại Việt Nam còn đang hoạt động?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách các tổ chức trọng tài thương mại tại Việt Nam cập nhật năm 2023?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trọng tài thương mại có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào