01:00 | 26/05/2023
Loading...

Điều kiện xét hưởng trợ cấp một lần dành cho thanh niên xung phong khu vực miền Nam giai đoạn 1965-1975 là gì?

Tôi là thanh niên xung phong khu vực miền Nam giai đoan 1965-1975 và muốn xem xét hưởng chế độ trợ cấp một lần thì phải làm như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc

Điều kiện xét hưởng trợ cấp một lần dành cho thanh niên xung phong khu vực miền Nam giai đoạn 1965-1975 là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện áp dụng chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Cụ thể:

- Được huy động tham gia kháng chiến theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam lần thứ nhất ngày 26/3/1965.

- Tham gia tổ chức thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam do Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam hoặc chính quyền cách mạng cấp khu, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thành lập dưới các hình thức tổ chức như: Đại đội, trung đội, phân đội, tiểu đội, đội hoặc lấy tên đơn vị thanh niên xung phong gắn với địa danh, cấp hành chính.

- Độ tuổi tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ 16 đến 30 tuổi. Trường hợp đặc biệt dưới 16 tuổi, có sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và được các đơn vị thanh niên xung phong cơ sở chấp thuận nhưng không dưới 14 tuổi.

- Có thời gian hoạt động tại cơ sở (xã, ấp, liên xã, liên huyện) từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975.

- Phương thức hoạt động không tập trung.

- Thực hiện một trong các nhiệm vụ sau:

+ Làm giao liên dẫn đường, diệt ác ôn và chống tề;

+ Làm công tác địch vận, tổ chức hoạt động liên lạc với những người của cách mạng hoạt động trong tổ chức của địch;

+ Bảo vệ và chăm, nuôi cán bộ cách mạng;

+ Trực tiếp tải thương, tiếp đạn phục vụ lực lượng vũ trang chính quy, và lực lượng vũ trang địa phương;

+ Trực tiếp vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men, tài liệu từ vùng địch chiếm đóng ra căn cứ và ngược lại;

+ Lập ấp, xã chiến đấu, tham gia xây dựng chiến hào, làm đường phục vụ kháng chiến; phá hủy cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị phục vụ chiến tranh của địch;

+ Tham gia phục vụ chiến đấu hoặc tham gia phục vụ các chiến trường khi có yêu cầu của cấp trên;

+ Tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khác do tổ chức cách mạng phân công.

Thanh niên xung phong khu vực miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 được nhận tiền trợ cấp một lần bao nhiêu?

Tại Điều 4 Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp một lần như sau:

Chế độ trợ cấp một lần
1. Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia thanh niên xung phong cơ sở. Trường hợp có thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ, cụ thể như sau:
a) Từ đủ 02 năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng;
b) Trên 02 năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) năm.
2. Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2.500.000 đồng.
3. Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng.

Như vậy, về mức trợ cấp một lần sẽ được chia theo từng tiêu chí khác nhau, cụ thể:

- Cộng dồn đối với trường hợp tham gia hoạt động nhiều cơ sở khác nhau hoặc hoạt động gián đoạn:

+ Sẽ được nhận 2.500.000 đồng đối với từ đủ 02 năm trở xuống.

+ Sẽ được nhận thêm 800.000/năm khi có thời gian hoạt động từ năm thứ 03 trở lên.

- Trường hợp giấy tờ không thể hiện cụ thể thời gian tham gia hoạt động thì hưởng 2.500.000 đồng.

- Trợ cấp 3.600.000 đồng cho thân nhân của người đủ điều kiện hưởng nhưng đã chết trước ngày 20/11/2017.

Cần chuẩn bị những gì cho hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong khu vực miền Nam giai đoạn 1965-1975?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần như sau:

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng
1. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần:
a) Bản khai của đối tượng theo Mẫu số 1A hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) theo Mẫu số 1B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hoặc lý lịch đảng viên khai trước năm 1995 trong đó có thể hiện thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý thanh niên xung phong; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong; Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ;
c) Trường hợp đối tượng không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản này thì phải có bản xác nhận của ít nhất 02 người làm chứng là những người trực tiếp huy động, tổ chức, quản lý thanh niên xung phong hoặc đồng đội của thanh niên xung phong trong đơn vị từ cấp đại đội trở xuống đã được công nhận là thanh niên xung phong theo Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Trường hợp đối tượng không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản này và không có 02 người làm chứng xác nhận theo quy định tại điểm c khoản này thì đối tượng phải có đơn đề nghị theo Mẫu số 3A gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thanh niên xung phong cơ sở hoạt động xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thanh niên xung phong cơ sở hoạt động có trách nhiệm xác nhận theo Mẫu số 3B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với đối tượng tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam hiện đăng ký thường trú ở địa phương khác.

Như vậy, hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần cần chuẩn bị:

1) Bản khai của đối tượng theo mẫu quy định;

2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ: Lý lịch thể hiện thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam hoặc giấy tờ có thể chứng minh việc đối tượng có tham gia thanh niên xung phong khu vực miền Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Nếu không có các giấy tờ có thể xác thực hoạt động như trên thì phải có bản xác nhận của ít nhất 02 người làm chứng theo quy định.

3) Trường hợp vẫn không có giấy xác nhận của 02 người làm chứng thì đối tượng phải có đơn đề nghị theo mẫu quy định để xin xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng tham gia hoạt động.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trợ cấp một lần

Chu Tường Vy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào