13:50 | 07/04/2023
Loading...

Từ tháng 04/2023, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải đóng hàng tháng?

Cho tôi hỏi, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động có thể đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần không? Câu hỏi của chị Tâm đến từ Bình Dương.

Từ tháng 04/2023, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải đóng hàng tháng?

Căn cứ Điều 16 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 về phương thức đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động có quy định như sau:

Phương thức đóng
Phương thức đóng BHTN đối với đơn vị và người lao động như quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 7.

Căn cứ Điều 7 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 và khoản 1 Điều 1 Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 về phương thức đóng tiền bảo hiểm xã hội đối với người lao động có quy định như sau:

Phương thức đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Đóng hằng tháng
Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
2. Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
3. Đóng theo địa bàn
3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.
...

Căn cứ khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 có quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH
...
5. Sửa đổi Điều 16 như sau:
“Điều 16. Phương thức đóng
Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.”
...

Như vậy, kể từ ngày 01/04/2023, tất cả các trường hợp người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Từ tháng 04/2023, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải đóng hàng tháng?

Từ tháng 04/2023, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải đóng hàng tháng? (Hình từ Internet)

Những cá nhân nào thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Căn cứ Điều 13 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp có quy định như sau:

Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Người lao động
1.1. Người lao động tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:
a) HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn;
b) HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;
c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
1.2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người giúp việc gia đình có giao kết HĐLĐ với đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này không thuộc đối tượng tham gia BHTN.
2. Đơn vị tham gia BHTN
Đơn vị tham gia BHTN là những đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 4.

Theo đó, cá nhân thuộc diện đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, cụ thể:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Tuy nhiên, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người giúp việc gia đình có giao kết hợp đồng lao động với đơn vị đóng bảo hiểm thất nghiệp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng BHTN của người lao động được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 14 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 về mức đóng và trách nhiệm đóng BHTN có quy định như sau:

Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;
2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

Vậy, mức đóng BHTN của người lao động bằng 1% tiền lương tháng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Võ Linh Trang

Đóng bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Đóng bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có tháng lẻ thì có được bảo lưu không?
Hỏi đáp pháp luật
Đóng bảo hiểm thất nghiệp 4 năm được hưởng mấy tháng trợ cấp?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đóng bảo hiểm thất nghiệp mấy tháng thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ tháng 04/2023, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải đóng hàng tháng?
Hỏi đáp pháp luật
Hợp đồng làm việc theo mùa vụ có phải đóng BHTN không?
Hỏi đáp pháp luật
Đi làm và đóng BHXH được 10 tháng thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Hỏi đáp pháp luật
Mới đóng bảo hiểm 10 tháng nghỉ việc có được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp không?
Hỏi đáp pháp luật
Mới đóng 10 tháng bảo hiểm thất nghiệp có được hỗ trợ học nghề không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào