18:25 | 17/03/2023
Loading...

Từ năm 2024, Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh được thành lập trong trường hợp nào?

Hội đồng chuyên môn là gì? Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh được thành lập khi nào? Hội đồng chuyên môn hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?

Hội đồng chuyên môn là gì?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 101 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 về Hội đồng chuyên môn có quy định như sau:

Hội đồng chuyên môn
1. Khi xảy ra tai biến y khoa mà có tranh chấp cần giải quyết, theo đề nghị của người bệnh, người đại diện của người bệnh hoặc của người hành nghề thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định người hành nghề có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật.
2. Hội đồng chuyên môn bao gồm các thành phần sau đây:
a) Chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp;
b) Chuyên gia thuộc các chuyên khoa, chuyên ngành khác có liên quan đến tai biến y khoa.
3. Việc trưng cầu các chuyên gia tham gia Hội đồng chuyên môn phải bảo đảm khách quan, không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Hội đồng chuyên môn là một nhóm các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp hoặc chuyên ngành khác có liên quan đến tai biến y khoa.

Trong quá trình thăm khám, chữa bệnh, sẽ có những tình huống khẩn cấp, phức tạp cần các chuyên gia đưa ra ý kiến hay những tranh chấp cần được giải quyết theo đề nghị của người bệnh, người đại diện của người bệnh hoặc của người hành nghề thì bệnh viện phải thành lập hội đồng chuyên môn.

Kể từ năm 2024, Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh được thành lập khi nào?

Từ năm 2024, Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh được thành lập trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Hội đồng chuyên môn được thành lập trong trường hợp nào?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 101 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 về các trường hợp phải thành lập hội đồng chuyên môn, cụ thể như sau:

Hội đồng chuyên môn
...
4. Hội đồng chuyên môn được thành lập trong các trường hợp sau đây:
a) Hội đồng chuyên môn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tự thành lập được Hội đồng chuyên môn thì phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp thành lập;
b) Hội đồng chuyên môn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập trong trường hợp có đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a khoản này hoặc có đề nghị bằng văn bản của bên tranh chấp khi không nhất trí với kết luận của Hội đồng chuyên môn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự thành lập;
c) Hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập trong trường hợp có đề nghị bằng văn bản của bên tranh chấp khi không nhất trí với kết luận của Hội đồng chuyên môn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập.
...

Vậy, hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh được thành lập trong các tình huống sau:

- Khi xảy ra tai biến y khoa mà có tranh chấp cần giải quyết, theo đề nghị của người bệnh, người đại diện của người bệnh hoặc của người hành nghề;

- Khi cơ sở khám chữa bệnh không thể tự thành lập Hội đồng chuyên môn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám chữa bệnh sẽ thành lập;

- Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu bởi cơ sở khám chữa bệnh hoặc được đề nghị bằng văn bản của bên tranh chấp khi không nhất trí với kết luận của Hội đồng chuyên môn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự thành lập;

- Hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập trong trường hợp có đề nghị bằng văn bản của bên tranh chấp khi không nhất trí với kết luận của Hội đồng chuyên môn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập.

Hội đồng chuyên môn hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 101 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng chuyên môn như sau:

Hội đồng chuyên môn hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:
a) Hội đồng chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, quyết định theo đa số và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình;
b) Kết luận của Hội đồng chuyên môn là cơ sở để giải quyết tranh chấp khi xảy ra tai biến y khoa và là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với người hành nghề;
c) Kết luận của Hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập là kết luận cuối cùng về việc có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật.

Theo đó, Hội đồng chuyên môn sẽ hoạt động dựa trên 03 nguyên tắc sau:

- Hội đồng chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, quyết định theo đa số và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình;

- Kết luận của Hội đồng chuyên môn là cơ sở để giải quyết tranh chấp khi xảy ra tai biến y khoa và là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với người hành nghề;

- Kết luận của Hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập là kết luận cuối cùng về việc có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh

Nguyễn Võ Linh Trang

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh
Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh
Hỏi đáp mới nhất về Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh
Hỏi đáp Pháp luật
Từ năm 2024, Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh được thành lập trong trường hợp nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào