09:19 | 15/03/2023
Loading...

Từ ngày 15/03/2023: Lãi suất tái chiết khấu giảm còn 3,5%/năm? Điều kiện để được tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng?

Lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu vẫn được giữ nguyên? Điều kiện để được tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng? Để gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Kể từ ngày 15/03/2023, lãi suất tái chiết khấu giảm còn 3,5%/năm?

Căn cứ Điều 1 Quyết định 1809/QĐ-NHNN năm 2022 về các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước có quy định như sau:

Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
1. Lãi suất tái cấp vốn: 6,0%/năm.
2. Lãi suất tái chiết khấu: 4,5%/năm.
3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 7,0%/năm.

Căn cứ Điều 1 Quyết định 313/QĐ-NHNN năm 2023 thay thế Quyết định 1809/QĐ-NHNN năm 2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định như sau:

Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
1. Lãi suất tái cấp vốn: 6,0%/năm.
2. Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.
3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

Theo đó, kể từ ngày 15/03/2023 thì các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước có sự thay đổi như sau:

- Lãi suất cấp vốn: giữ nguyên 6,0%/năm;

- Lãi suất tái chiết khấu: giảm còn 3,5%/năm;

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: giảm còn 6,0%/năm.

Kể từ ngày 15/03/2023, lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu vẫn được giữ nguyên?

Kể từ ngày 15/03/2023, lãi suất tái chiết khấu vẫn được giữ nguyên? (Hình từ Internet)

Điều kiện để được tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng?

Căn cứ Điều 16 Thông tư 24/2019/TT-NHNN về điều kiện tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng có quy định như sau:

Điều kiện tái cấp vốn
Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Không trong thời gian: Được kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng can thiệp sớm hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
2. Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian 12 tháng liên tục trước ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.
3. Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước tại ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Theo đó, đểu được tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng cần những điều kiện sau:

- Không trong thời gian: Được kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng can thiệp sớm hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

- Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian 12 tháng liên tục trước ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

- Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước tại ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

Để gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Căn cứ Điều 17 Thông tư 24/2019/TT-NHNN về điều kiện gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng có quy định như sau:

Điều kiện gia hạn tái cấp vốn
Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Gặp khó khăn về khả năng chi trả.
2. Không trong thời gian: Được kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng can thiệp sớm hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
3. Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước tại ngày có Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để gia hạn vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Vậy, để gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng cần đáp ứng những yêu cầu sau:

- Gặp khó khăn về khả năng chi trả.

- Không trong thời gian: Được kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng can thiệp sớm hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

- Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước tại ngày có Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để gia hạn vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lãi suất tái chiết khấu

Nguyễn Võ Linh Trang

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào