22:05 | 17/03/2023
Loading...

Chức năng và vị trí của Cục Văn Thư và lưu trữ nhà nước như thế nào? Cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước?

Cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về chức năng và vị trí của Cục Văn Thư và lưu trữ nhà nước? - anh Hinh (Quảng Ninh)

Chức năng và vị trí của Cục Văn Thư và lưu trữ nhà nước như thế nào?

Căn cứ Điều 1 Quyết định 1199/QĐ-BNV năm 2022 quy định:

Vị trí và chức năng
1. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và thực hiện các dịch vụ công về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.
2. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ.

Cục thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và thực hiện các dịch vụ công về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Pháp luật quy định như thế nào về chức năng và vị trí của Cục Văn Thư và lưu trữ nhà nước?

Pháp luật quy định như thế nào về chức năng và vị trí của Cục Văn Thư và lưu trữ nhà nước? (Hình từ Internet)

Cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 1199/QĐ-BNV năm 2022 quy định:

Cơ cấu tổ chức
1. Các đơn vị chức năng thuộc Cục:
a) Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ I;
b) Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ II;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
d) Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học;
đ) Phòng Tổ chức - Cán bộ;
e) Văn phòng.
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục:
a) Trung tâm Lưu trữ quốc gia I;
b) Trung tâm Lưu trữ quốc gia II;
c) Trung tâm Lưu trữ quốc gia III;
d) Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV;
đ) Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử;
e) Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ;
g) Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.
3. Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị chức năng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định.
4. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục.
5. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị chức năng thuộc Cục.

Tóm lại, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bao gồm 6 đơn vị chức năng và 7 đơn vị trực thuộc.

Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức trực thuộc Cục.

Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 4 Quyết định 1199/QĐ-BNV năm 2022 quy định:

Lãnh đạo Cục
1. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.
2. Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
3. Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trưc nhà nước gồm 1 Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng.

Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cục văn thư và lưu trữ nhà nước

Nguyễn Trương Phương Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Cục văn thư và lưu trữ nhà nước
Cục văn thư và lưu trữ nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Cục văn thư và lưu trữ nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Chức năng và vị trí của Cục Văn Thư và lưu trữ nhà nước như thế nào? Cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cục văn thư và lưu trữ nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào