06:30 | 15/03/2023
Loading...

Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023 đã đề ra những chỉ tiêu nào cần thực hiện?

Chương trình hành động đề ra những chỉ tiêu nào? So với năm 2022 thì chương trình hành động năm 2023 có chỉ tiêu nào mới? Chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới là bao nhiêu?

Chỉ tiêu nào được đề ra trong Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023?

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Chương trình hành động tại Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2023 về chỉ tiêu đề ra trong chương trình hành động của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023:

- Tốc độ tăng GDP ngành nông nghiệp;

- Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu NLTS;

- Diện tích rừng có chứng chỉ bền vững;

- Tỷ lệ che phủ rừng;

- Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển so với diện tích tự nhiên vùng ven biển quốc gia;

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm NLTS được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết;

- Giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia so với kịch bản phát triển thông thường, trong đó:

+ Lĩnh vực nông nghiệp

+ Lĩnh vực lâm nghiệp, sử dụng đất.

- Phát thải khí metan trong trồng trọt;

- Phát thải khí metan trong chăn nuôi;

- Tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp;

- Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội;

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo;

- Thu nhập của người dân nông thôn so với năm 2020;

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn;

- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn;

- Đầu tư NSNN giai đoạn 2021 - 2030 cho nông nghiệp, nông thôn so với giai đoạn 2011 - 2020;

- Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; trong đó:

+ Số xã đạt chuẩn nâng cao

- Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới:

+ Số huyện đạt chuẩn nâng cao.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định.

Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023 có những chỉ tiêu nào mới không?

Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023 có những chỉ tiêu nào mới không? (Hình từ Internet)

So với Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 thì chương trình hành động có chỉ tiêu nào mới?

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Chương trình hành động tại Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2023 về chỉ tiêu chủ yếu chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 có quy định như sau:

chỉ tiêu 1

chỉ tiêu 2

chỉ tiêu 3

Căn cứ tại tiểu mục 2 Mục III Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 về mục tiêu và tầm nhìn có quy định như sau:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
- Tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm.
- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm.
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%, trong đó phấn đấu 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.
- Tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80%.
- Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.
- Tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%.

Theo đó, so với mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết 19 - NQ/TW năm 2022 thì chỉ tiêu cụ thể quy định tại Phụ lục I kèm theo Chương trình hành động năm 2023 có thêm 09 chỉ tiêu mới cụ thể:

- Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu NLTS.

- Diện tích rừng có chứng chỉ bền vững.

- Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển so với diện tích tự nhiên vùng ven biển quốc gia.

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm NLTS được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết.

- Giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia so với kịch bản phát triển thông thường, trong đó:

+ Lĩnh vực nông nghiệp;

+ Lĩnh vực lâm nghiệp, sử dụng đất.

- Phát thải khí metan trong trồng trọt.

- Phát thải khí metan trong chăn nuôi.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn.

Chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới là bao nhiêu theo Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2023?

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Chương trình hành động tại Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2023 về chỉ tiêu chủ yếu chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 có quy định về số xã đạt chuẩn nông thôn mới như sau:

chỉ tiêu

Theo đó, chỉ tiêu về số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 80%, năm 2030 là trên 90%; trong đó, số xã đạt chuẩn nâng cao đến năm 2025 là 40% và đến năm 2030 là 50%.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lao động nông nghiệp

Nguyễn Võ Linh Trang

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Lao động nông nghiệp
Lao động nông nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Lao động nông nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023 đã đề ra những chỉ tiêu nào cần thực hiện?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Lao động nông nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào