13:00 | 01/03/2023
Loading...

Nội dung sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh gồm những vấn đề gì?

Nội dung sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những gì? Câu hỏi của anh Lâm (Tp.HCM)

Nội dung sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh gồm những vấn đề gì?

Tại tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch 550/KH-UBND năm 2023 có quy định nội dung sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Phạm vi, nội dung sơ kết
1.1. Phạm vi sơ kết
Việc sơ kết được thực hiện trên phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Mốc thời gian lấy thông tin, số liệu sơ kết: tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (ngày Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực thi hành) đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
1.2. Nội dung sơ kết
Việc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
- Kết quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và nguyên nhân;
- Những bất cập trong các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Đề xuất, kiến nghị.

Như vậy, nội dung sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Kết quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và nguyên nhân;

- Những bất cập trong các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đề xuất, kiến nghị.

Nội dung sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh?

Nội dung sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? (Hình từ Internet)

Hình thức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh?

Tại tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch 550/KH-UBND năm 2023 có quy định hình thức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau:

Hình thức sơ kết
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức sơ kết bằng việc xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành theo đề cương báo cáo sơ kết và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này.
- Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố tổ chức sơ kết bằng các hình thức phù hợp tình hình tại đơn vị và theo hướng dẫn của cơ quan theo ngành dọc ở Trung ương, xây dựng báo cáo sơ kết theo đề cương báo cáo sơ kết và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này.
- Báo cáo sơ kết thực hiện theo mẫu đề cương báo cáo ban hành kèm theo Kế hoạch này đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 10 tháng 7 năm 2023, kèm tập tin điện tử vào hộp thư điện tử: thpl.stp@tphcm.gov.vn.
- Giao Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết báo cáo Bộ Tư pháp theo Quyết định số 1983/QĐ-BTP.

Như vậy, hình thức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành theo đề cương báo cáo sơ kết và các biểu mẫu thống kê.

Các nguyên tắc bồi thường của Nhà nước?

Theo Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 có quy định các nguyên tắc bồi thường của Nhà nước bao gồm:

- Việc bồi thường của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi thường và người yêu cầu bồi thường.

- Việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

- Người yêu cầu bồi thường đã yêu cầu một trong các cơ quan giải quyết bồi thường giải quyết yêu cầu bồi thường và đã được cơ quan đó thụ lý giải quyết thì không được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết yêu cầu bồi thường.

- Nhà nước giải quyết yêu cầu bồi thường sau khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự.

- Trường hợp người bị thiệt hại có một phần lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì Nhà nước chỉ bồi thường phần thiệt hại sau khi trừ đi phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người bị thiệt hại.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trách nhiệm bồi thường

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào