15:07 | 16/03/2023
Loading...

Hoạt động xúc tiến đầu tư có nguồn kinh phí từ đâu? Định mức sử dụng ngân sách nhà nước chi cho công tác đào tạo kỹ năng về xúc tiến đầu tư?

Hoạt động xúc tiến đầu tư có nguồn kinh phí từ đâu? Định mức sử dụng kinh phí từ nguồn NSNN chi thực hiện các dự án công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.

Nguồn kinh phí để thực hiện xúc tiến đầu tư đến từ đâu?

Điều 2 Thông tư 80/2022/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư như sau:

Nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư
1. Nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia, hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, cơ quan ở trung ương.
2. Nguồn chi thường xuyên của ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước.
3. Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia;
4. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
5. Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
6. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, kinh phí để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư đến từ các nguồn như:

- Nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia, hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, cơ quan ở trung ương.

- Nguồn chi thường xuyên của ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước.

- Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

xúc tiến đầu tư

Hoạt động xúc tiến đầu tư có nguồn kinh phí từ đâu? (Hình từ Internet)

Định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho việc thực hiện các dự án công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư được quy định như thế nào?

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 80/2022/TT-BTC quy định về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho việc thực hiện các dự án công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư như sau:

Nội dung chi và mức chi
...
2. Chi thực hiện các dự án công nghệ thông tin để xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng và vận hành, duy trì cổng, trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
...

Theo đó, định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho việc thực hiện các dự án công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư được quy định như thế nào?

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 80/2022/TT-BTC quy định về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư như sau:

Nội dung chi và mức chi
...
3. Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư: Nội dung chi và mức chi áp dụng như quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
...

Theo đó, định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm:

- Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

+ Mức chi đào tạo cán bộ công chức trong nước

+ Mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước

+ Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở nước ngoài

+ Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Xúc tiến đầu tư

Trần Thúy Nhàn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào