08:48 | 17/12/2022
Loading...

Quy định về vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ Hoa Mặt trời?

Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?  Xin được giải đáp.

Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 16 Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời ban hành kèm Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 quy định vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ như sau:

1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành, đồng thời công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
4. Đối với những khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan, tôn chỉ, mục đích của Quỹ và yêu cầu của nhà tài trợ.

Theo đó, Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Theo Điều 17 Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời ban hành kèm Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 quy định nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ như sau:

1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.
4. Hình thức công khai bao gồm:
a) Niêm yết công khai tại trụ sở Quỹ, nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ, trên trang thông tin điện tử/website của Quỹ (nếu có) và thông báo cho nơi nhận hỗ trợ.
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ Hoa Mặt trời.

Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ từ Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Tại Điều 18 Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời ban hành kèm Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 quy định đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ như sau:

1. Đối tượng nhận hỗ trợ, tài trợ:
a) Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống;
b) Công dân Việt Nam là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp khác cần sự trợ giúp của xã hội.
c) Địa phương, tổ chức Việt Nam và công dân Việt Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn.
d) Tổ chức Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện các chương trình, dự án hoạt động từ thiện phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ hoặc thuộc các chương trình, hoạt động từ thiện do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi, vận động.
2. Hình thức hỗ trợ, tài trợ:
a) Hỗ trợ, tài trợ kinh phí trong đó có kinh phí chăm sóc, trợ cấp, nuôi dưỡng và khám chữa bệnh.
b) Hỗ trợ, tài trợ kinh phí để cung cấp trang thiết bị làm việc, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác; hỗ trợ tạo việc làm và trợ cấp cuộc sống.
c) Hỗ trợ với các hình thức khác nhau theo trường hợp cụ thể do Hội đồng quản lý Quỹ xem xét và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ và thủ tục: Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể về điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ từ Quỹ; thủ tục nhận hỗ trợ, tài trợ phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Căn cứ tình hình thực tiễn, khả năng tài chính của Quỹ và trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ sẽ lựa chọn hình thức hỗ trợ, tài trợ phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Theo đó, Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống; Công dân Việt Nam là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp khác cần sự trợ giúp của xã hội; Địa phương, tổ chức Việt Nam và công dân Việt Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn; Tổ chức Việt Nam được thành lập theo quy định thì sẽ được tài trợ từ Quỹ Hoa Mặt trời.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quỹ Hoa Mặt Trời

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào