08:56 | 17/12/2022
Loading...

Quy định về phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam? Mẫu yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam? Mẫu thông báo thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam? Nhờ tư vấn giúp tôi.

Phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Nhận lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ, tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả:
- Khi phát sinh lãi tiền gửi, ngân hàng thanh toán thông báo số tiền lãi cho VSD dưới dạng điện MT910- Báo CÓ cho lãi nhập gốc cho tài khoản quỹ bù trừ hoặc gửi Giấy báo có đối với trường hợp lãi tiền gửi phát sinh trên tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả.
- VSD thực hiện hạch toán tăng tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ, tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả.
2. VSD thực hiện phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thành viên bù trừ theo công thức:
Trong đó:
Zi: số tiền phân bổ cho thành viên bù trừ i
B: là chênh lệch giữa lãi tiền gửi Quỹ bù trừ và phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ bù trừ tại ngân hàng thanh toán phát sinh trong giai đoạn tính toán (nếu có).
V: là tổng số tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ thu từ các thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán tiền đã sử dụng Quỹ trong giai đoạn tính toán.
R: là tổng số tiền lãi ngân hàng và lãi sử dụng đã phân bổ cho các thành viên bù trừ bị hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ hoặc không còn là thành viên bù trừ phát sinh trong giai đoạn tính toán).
: là tổng số dư tiền đóng góp Quỹ bù trừ của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của thành viên bù trừ i. (j: 1-> m, m là số ngày tính phân bổ lãi).
: là tổng số dư tiền đóng góp Quỹ bù trừ của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của tất cả các thành viên bù trừ (i: 1-> nj, nj là số thành viên bù trừ đóng góp Quỹ bù trừ tại ngày j).
3. VSD thực hiện phân bổ lãi tiền gửi khoản phải hoàn trả cho thành viên bù trừ theo công thức:
Trong đó:
Zi: số tiền phân bổ cho thành viên bù trừ i
B: là chênh lệch giữa lãi tiền gửi của khoản phải hoàn trả và phí quản lý tài khoản quản lý tách biệt tại ngân hàng thanh toán phát sinh trong giai đoạn tính toán (nếu có).
: là tổng số dư tiền gửi từ khoản phải hoàn trả của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của thành viên bù trừ i. (j: 1-> m, m là số ngày tính phân bổ lãi).
: là tổng số dư tiền gửi từ khoản phải hoàn trả của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của tất cả các thành viên bù trừ (i: 1-> nj, nj là số thành viên bù trừ có khoản phải hoàn trả được quản lý tách biệt tại ngày j).

Theo đó, nhận lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ, tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả:

- Khi phát sinh lãi tiền gửi, ngân hàng thanh toán thông báo số tiền lãi cho VSD dưới dạng điện MT910- Báo CÓ cho lãi nhập gốc cho tài khoản quỹ bù trừ hoặc gửi Giấy báo có đối với trường hợp lãi tiền gửi phát sinh trên tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả.

- VSD thực hiện hạch toán tăng tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ, tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả.

Quy định về phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Quy định về phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam? (Hình từ Internet)

Mẫu yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Tại Mẫu 01/QBT ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định mẫu yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

Mẫu thông báo thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Tại Mẫu 02/QBT ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định mẫu thông báo thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh
Bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh
Hỏi đáp mới nhất về Bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào