09:09 | 16/12/2022
Loading...

Nhân công trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải có cách xác định chi phí như thế nào?

Cách xác định chi phí nhân công trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào? Cách xác định chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào? Cách xác định chi phí sửa chữa tài sản cố định trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào? Cách xác định chi phí trực tiếp khác để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào? Cách xác định chi phí kiểm tra, đánh giá thường niên Trung tâm dữ liệu LRIT quốc gia Việt Nam để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Cách xác định chi phí nhân công trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào?

Tại Tiết 1.2 Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định cách xác định chi phí nhân công trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

a) Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định của lao động trực tiếp vận hành, khai thác hệ thống thông tin duyên hải.

b) Cách xác định: Được xác định trên cơ sở hao phí lao động theo định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn xác định tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đơn giá nhân công của lao động trực tiếp sản xuất do cơ quan có thẩm quyền ban hành đã bao gồm các chi phí tính theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động đối với lao động trực tiếp sản xuất theo quy định thì phải loại trừ phần các chi phí tính theo lương thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động trong đơn giá nhân công khi xác định chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp và các chi phí có liên quan được xác định theo chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (nếu có).

Du lịch Biển Ba Động - Huyện Duyên Hải(hình ảnh minh họa)

Cách xác định chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào?

Tại Tiết 1.3 Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định cách xác định chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Cách xác định chi phí sửa chữa tài sản cố định trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào?

Tại Tiết 1.4 Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định cách xác định chi phí sửa chữa tài sản cố định trực tiếp để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

a) Chi phí sửa chữa tài sản cố định trực tiếp là khoản chi phí nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của các tài sản trực tiếp, bao gồm: Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kết cấu hạ tầng mạng viễn thông hàng hải; chi phí phụ tùng thay thế; chi phí sửa chữa phương tiện bộ; chi phí sửa chữa công trình nhà cửa, vật kiến trúc; chi phí quan trắc, kiểm định (nếu có) phục vụ trực tiếp cho hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam để bảo đảm duy trì hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác tài sản.

b) Cách xác định: Được xác định trên cơ sở dự toán chi tiết của từng hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định trực tiếp căn cứ định mức chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật do các cấp có thẩm quyền ban hành và các quy định pháp luật liên quan.

Cách xác định chi phí trực tiếp khác để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào?

Tại Tiết 1.5 Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định cách xác định chi phí trực tiếp khác để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

Chi phí trực tiếp khác bao gồm chi phí thuê kênh kết nối, kênh truyền vệ tinh (CKT); chi phí cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật (CPM); chi phí kiểm tra, đánh giá thường niên Trung tâm dữ liệu LRIT quốc gia Việt Nam, chi phí phải trả cho tổ chức Cospas-Sarsat hằng năm và các khoản chi phí phải trả khác nếu có (CCS); chi phí khai thác, sử dụng thông tin vệ tinh (CVT) và các khoản chi khác nếu có (CK).

Cách xác định chi phí kiểm tra, đánh giá thường niên Trung tâm dữ liệu LRIT quốc gia Việt Nam để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như thế nào?

Tại Tiểu tiết 1.5.3 Tiết 1.5 Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục Kết cấu và cách xác định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 15/02/2023) quy định cách xác định chi phí kiểm tra, đánh giá thường niên Trung tâm dữ liệu LRIT quốc gia Việt Nam để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải như sau:

a) Chi phí kiểm tra, đánh giá thường niên Trung tâm dữ liệu LRIT quốc gia Việt Nam là chi phí theo yêu cầu của tổ chức IMO, IMSO để đảm bảo đài thông tin LRIT Việt Nam hoạt động đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống LRIT quốc tế.

b) Cách xác định: Được xác định trên cơ sở thông báo của tổ chức quốc tế và tỷ giá quy đổi ngoại tệ (nếu có).

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chi phí

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào