10:29 | 01/12/2022
Loading...

Mẫu đề cương báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Quy định về mẫu Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Quy định về mẫu Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Quy định về mẫu Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Mong anh/chị giải đáp!

1. Quy định về mẫu Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không?

Căn cứ quy định pháp luật tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về mẫu Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không như sau:

ĐƠN VỊ: ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không năm ...

Kính gửi: ..............

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án.

II. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

III. Kiến nghị, đề xuất với từng cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (nếu có).

 

 

......, ngày ... tháng ... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)

2. Quy định về mẫu Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không?

Căn cứ quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về mẫu Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không như sau:

ĐƠN VỊ: ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Kính gửi: ..............

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 03 năm.

II. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

III. Các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

IV. Kiến nghị, đề xuất với để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (nếu có).

 

 

......, ngày ... tháng ... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)

3. Quy định về mẫu Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không?

Căn cứ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về mẫu Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không như sau:

ĐƠN VỊ: ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Kính gửi: ..............

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 05 năm.

II. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

III. Các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

IV. Tổng kết kinh nghiệm và đề xuất phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo hiệu quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và phù hợp với điều kiện thực tế.

 

 

......, ngày ... tháng ... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tài sản kết cấu hạ tầng

Trần Thúy Nhàn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào