10:33 | 01/12/2022
Loading...

Quy định về nguyên tắc phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không?

Nguyên tắc phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không? Quy định về công tác phối hợp quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giữa doanh nghiệp được giao quản lý với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không? Quy định về công tác phối hợp bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giữa doanh nghiệp được giao quản lý với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không? Mong anh/chị giải đáp!

1. Nguyên tắc phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không?

Căn cứ Điều 2 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về nguyên tắc phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không như sau:

1. Đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; trao đổi, cung cấp kịp thời chính xác các thông tin trong quá trình quản lý, sử dụng, khai thác tải sản kết cấu hạ tầng hàng không; phân định rõ ràng trách nhiệm của các bên đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể được điều tiết trong Quy chế phối hợp.

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động hàng không thông suốt, an toàn và đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quy định về công tác phối hợp quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giữa doanh nghiệp được giao quản lý với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không?

Căn cứ Điều 3 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về công tác phối hợp quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giữa doanh nghiệp được giao quản lý với cơ quan nhà nước chuyên ngành hàng không như sau:

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không được giao đảm bảo các nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Quy định về công tác phối hợp bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giữa doanh nghiệp được giao quản lý với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không?

Căn cứ Điều 4 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về công tác phối hợp bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giữa doanh nghiệp được giao quản lý với cơ quan nhà nước chuyên ngành hàng không như sau:

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không được giao quản lý theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng không và các quy định của pháp luật về công tác bảo trì công trình; đảm bảo duy trì điều kiện khai thác thường xuyên, liên tục, an toàn đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao quản lý.

2. Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trong công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không.

3. Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phối hợp xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trình Bộ Giao thông vận tải ban hành; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kết cấu hạ tầng

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào