10:48 | 30/11/2022
Loading...

Tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa?

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa dựa trên tiêu chuẩn nào? Tự thực hiện dự án có được mua sắm trực tiếp không? Gói thầu mua sắm hàng hóa có được áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường?

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa dựa trên tiêu chuẩn nào?

Như tôi biết thì để trúng thầu dự án mua sắm hàng hóa phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa gồm những gì? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa gồm:

1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Cụ thể như sau:

- Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

- Năng lực sản xuất và kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

- Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu.

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Điểm này cần căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung nêu tại Điểm này thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết khi sử dụng phương pháp chấm điểm. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

- Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu);

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

- Các yếu tố cần thiết khác.

3. Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất):

- Xác định giá dự thầu;

- Sửa lỗi;

- Hiệu chỉnh sai lệch;

- Trừ giá trị giảm giá (nếu có);

- Chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có);

- Xác định giá trị ưu đãi (nếu có);

- So sánh giữa các hồ sơ dự thầu để xác định giá thấp nhất.

4. Tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá):

Công thức xác định giá đánh giá:

GĐG = G ± ∆G + ∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);

- ∆G là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa bao gồm:

+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;

+ Chi phí lãi vay (nếu có);

+ Tiến độ;

+ Chất lượng (hiệu suất, công suất);

+ Xuất xứ;

+ Các yếu tố khác (nếu có).

ƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này.

Như vậy khi lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệp và tiêu chuẩn về kỹ thuật và tiêu chuẩn giá thấp nhất hoặc Tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

Tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa?

Tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa? (Hình từ Internet)

Tự thực hiện dự án có được mua sắm trực tiếp không?

Kính gửi các anh/chị: Công ty em có 30% vốn của nhà nước. Hiện nay bên em đang thực hiện dự án với nguồn vốn vay và huy động, em xin phép hỏi:

1/ Bên em tự thực hiện dự án theo hình thức thỏa thuận giao việc (theo điều 61 NĐ 63 đấu thầu ) nhưng phòng hoặc đơn vị được giao phụ thuộc hạch toán của công ty và không có dấu pháp nhân thì có được không ạ (vì theo luật dân sự phải có ạ?)

2/ Bên em muốn mua và thuê vật tự trực tiếp từ đơn vị khác giá trị khoảng 5 tỉ đồng như vậy thì vẫn phải đấu thầu hay chào hàng cạnh tranh hay là mua sắm trực tiếp và chỉ cần hợp đồng mua sắm ạ?

Rất mong anh chị giải đáp giúp em. Em trân thành cảm ơn ạ!

Trả lời:

*Vấn đề 1:

Theo Điều 61 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định điều kiện để chủ đầu tư thực hiện dự án như sau:

- Gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

- Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

- Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Như vậy, nếu công ty đáp ứng đủ hết các điều kiện trên thì công ty bạn sẽ tự thực hiện dự án, và việc đơn vị được giao thực hiện không cần phải có dấu pháp nhân.

*Vấn đề 2:

Đối với gói thầu mua sắm thì công ty đã lựa chọn hình thức tự thực hiện thì công ty không thể thực hiện đấu thầu hay chào hàng cạnh tranh hay là mua sắm trực tiếp (vì tự thực hiện dự án đã là 01 hình thức lựa chọn nhà thầu) theo nguyên tắc chỉ được chọn 01 hình thức để lựa chọn thầu (Chương 2 Luật đấu thầu 2013).

Gói thầu mua sắm hàng hóa có được áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường?

Đơn vị mình có gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng thì có được áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường không? Điều kiện để áp dụng?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 quy định chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Theo Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:

- Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

- Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Do thông tin bạn cũng cấp chưa cụ thể nên nếu gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng có giá trị không quá 05 tỷ đồng thì được áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

- Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lựa chọn nhà thầu

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Lựa chọn nhà thầu
Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp mới nhất về Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp pháp luật
Tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định như thế nào về chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm trong quá trình lựa chọn nhà thầu?
Hỏi đáp pháp luật
Mức tối đa chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển trong quá trình lựa chọn nhà thầu là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Xử lý gói thầu không có nhà thầu đến thương thảo để ký hợp đồng thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi được phê duyệt nhưng cần điều chỉnh một số nội dung phải làm như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chi phí lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu
Hỏi đáp pháp luật
Chỉ định thầu có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?
Hỏi đáp pháp luật
Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu trong trường hợp Chỉ định thầu thi công xây dựng
Hỏi đáp pháp luật
Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Hỏi đáp pháp luật
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Lựa chọn nhà thầu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào