10:47 | 29/11/2022
Loading...

Người mua trái phiếu có thể là sinh viên không?

Sinh viên có thể mua trái phiếu không? Cách thức xác nhận khi cá nhân mua trái phiếu? Quy định về mua lại trái phiếu trước hạn? Chào anh/chị, em là sinh viên năm 3. Gần đây, em rất quan tâm về vấn đề trái phiếu, mua bán trái phiếu. Em rất thắc mắc và muốn hỏi xem với trường hợp em là sinh viên thì có thể tiến hành mua trái phiếu không ạ? Trong trường hợp em đã đủ điều kiện mua trái phiểu thì em tiến hành xác nhận việc mua trái phiếu như thế nào ạ? Câu hỏi của bạn Hoàng (Nghệ An)

Sinh viên có thể mua trái phiếu không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng mua trái phiếu như sau :

Nhà đầu tư mua trái phiếu
1. Đối tượng mua trái phiếu
a) Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
b) Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.
..........

Theo Điều 11 Luật chứng khoán 2019 quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
1. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:
a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Ngoài ra, theo khoản 17 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 xác định nhà đầu tư chứng khoán chiến lược là:

Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.

Theo các quy định trên, bạn hoàn toàn có thể mua mua trái phiếu khi còn là sinh viên.

Tuy nhiên, ngoài việc đáp ứng điều kiện về trách nhiệm dân sự bạn còn phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ chuyên môn hoặc năng lực về tài chính theo quy định nói trên.

Người mua trái phiếu có thể là sinh viên không?

Người mua trái phiếu có thể là sinh viên không? (Hình từ Internet)

Cách thức xác nhận khi cá nhân mua trái phiếu?

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về việc xác nhận của nhà đầu tư mua chứng khoán như sau:

Xác nhận của nhà đầu tư mua chứng khoán
Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này và phải được lưu trữ tại hồ sơ chào bán khi phát hành trái phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu bạn muốn mua trái phiếu thì phải thực hiện việc ký xác nhận trước khi mua. Mẫu xác nhận được áp dụng theo mẫu 1 quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Quy định về mua lại trái phiếu trước hạn?

Theo Điều 7 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về việc mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Mua lại trái phiếu trước hạn
1. Doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu. Riêng đối với mua lại trước hạn trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, khi thực hiện phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trái phiếu bị hủy bỏ sau khi được mua lại.
2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu, ngoại trừ trường hợp bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
3. Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm:
a) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.
b) Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi:
- Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu quy định tại Điều 13 Nghị định này (nếu có).
4. Quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không áp dụng đối với trường hợp trái phiếu bị thu hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Vậy, doanh nghiệp phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu theo quy định của pháp luật nói trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mua trái phiếu

Trần Thúy Nhàn

Mua trái phiếu
Hỏi đáp mới nhất về Mua trái phiếu
Hỏi đáp pháp luật
Người mua trái phiếu có thể là sinh viên không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Mua trái phiếu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào