11:01 | 29/11/2022
Loading...

Xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam đối với hội nhập quốc tế có vai trò gì?

Đối với hội nhập quốc tế việc xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam có vai trò gì? Xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam có vai trò gì đối với bác sĩ y học cổ truyền? Cơ sở pháp lý để xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền? Tài liệu tham khảo để xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền? Câu hỏi của chị Thư (An Giang)

Đối với hội nhập quốc tế việc xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam có vai trò gì?

Tại Tiểu mục 4 Mục I Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 quy định vai trò xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam đối với hội nhập quốc tế như sau:

- Là cơ sở để so sánh năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam với bác sĩ y học cổ truyền các nước và trong khu vực

- Thúc đẩy quá trình hội nhập, công nhận trình độ đào tạo và hành nghề giữa các nước trong khu vực và trên thế giới.

Xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam đối với hội nhập quốc tế có vai trò gì?

Xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam đối với hội nhập quốc tế có vai trò gì? (Hình từ Internet)

Xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam có vai trò gì đối với bác sĩ y học cổ truyền?

Tại Tiểu mục 5 Mục I Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 quy định vai trò xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam đối với bác sĩ y học cổ truyền Là căn cứ để các bác sĩ y học cổ truyền tự hoàn thiện và phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân an toàn, hiệu quả.

Cơ sở pháp lý để xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền?

Tại Tiểu mục 1 Mục II Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 quy định cơ sở pháp lý để xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền như sau:

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y Việt Nam trong tình hình mới.

- Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 năm 2009.

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 2016 về Phê duyệt khung trình độ quốc gia.

- Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2019 Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

- Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh.

- Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước.

Tài liệu tham khảo để xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền?

Tại Tiểu mục 2 Mục II Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 quy định tài liệu tham khảo để xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền bao gồm như sau:

- World Health Organization (2002), “WHO Traditional Medicine Strategies 2014-2023”. (Tổ chức y tế thế giới - Chiến lược Y học cổ truyền 2014 - 2023).

- World Health Organization (2010), Benchmarks for training in traditional/ complementary and alternative medicine: benchmarks for training in traditional Chinese medicine. (Tổ chức y tế thế giới - Các chuẩn về đào tạo Y học cổ truyền/Thay thế và bổ sung: Chuẩn cho đào tạo Trung y).

- (Cục quản lý Trung Y Trung Quốc - Luật về hành nghề bác sĩ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).

- Korean Ministry of Health and Welfare (2016), “Competency standards for Doctor of Korean Medicine”. (Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc - Năng lực cơ bản cho bác sĩ Hàn Y).

- Entry-Level Occupational Competencies for the Doctor of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia (2014). (Đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ Trung Y và Châm cứu của Đại học British Columbia).

- Australia - Chinese Medicine Board (2020) “Professional capabilities for Chinese Medicine practitioners”, (Úc - Hiệp hội Trung Y - Năng lực chuyên nghiệp cho người hành nghề Trung Y).

- Singapore Traditional Chinese Medicine Practitioners Board (2006), “Ethic Code and ethical guidelines for TCM practitioners”, (Ủy ban về người hành nghề Trung Y Singapore - Bộ luật về đạo đức và hướng dẫn hành nghề đúng cho người thực hành Trung Y).

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bác sĩ y học cổ truyền

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Bác sĩ y học cổ truyền
Bác sĩ y học cổ truyền
Hỏi đáp mới nhất về Bác sĩ y học cổ truyền
Hỏi đáp pháp luật
Xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam đối với hội nhập quốc tế có vai trò gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bác sĩ y học cổ truyền có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào