11:17 | 24/11/2022
Loading...

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng trong kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ về Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng? Thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ? Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ? Câu hỏi của anh Minh (Thanh Hóa)

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ về Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng?

Căn cứ Tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 quy định Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau:

* Quý I năm 2023

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

* Quý II năm 2023

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

* Quý III năm 2023

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

* Quý IV năm 2023

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng trong kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng trong kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ? (Hình từ Internet)

Thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?

Theo Mục III Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 quy định thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra như sau:

1. Chánh Thanh tra Bộ ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 1 Phần II Kế hoạch này.
2. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 2 Phần II Kế hoạch này.
3. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 3 Phần II Kế hoạch này.
4. Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức, nhiều cấp, nhiều ngành thì Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định và kết luận thanh tra.

Như vậy, Thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ là Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?

Tại Mục IV Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 quy định việc tổ chức thực hiện hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ như sau:

- Đối với các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền, Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

- Đối với cuộc Thanh tra do Thanh tra Bộ thực hiện, Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo việc tổ chức công bố quyết định thanh tra; làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra về kết quả thanh tra khi kết thúc thanh tra trực tiếp; chỉ đạo xây dựng Kết luận thanh tra và gửi lấy ý kiến tham gia của đối tượng thanh tra, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách Thanh tra Bộ xem xét cho ý kiến trước khi ký ban hành; tổ chức việc công bố kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra.

- Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại kết luận thanh tra do Thanh tra Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm cử công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đề nghị của Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kế hoạch thanh tra

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào