11:12 | 23/11/2022
Loading...

Quy định nhiệm vụ tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 như nào?

Nhiệm vụ tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025? Nhiệm vụ phát triển thị trường tài chính trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025? Nhiệm vụ phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025?  Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

1. Nhiệm vụ tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025?

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 31/2021/QH15 quy định như sau:

Hoàn thiện chính sách, chế độ về đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định pháp luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hoạt động trong các ngành, lĩnh vực. Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần; đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện để phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực, tài sản, tài chính của Nhà nước. Thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công giữa các đơn vị, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế. Thiết lập thị trường một số dịch vụ công có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ phát triển thị trường tài chính trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025? 

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 31/2021/QH15 quy định như sau:

a) Phát triển thị trường tài chính

Cơ cấu lại và phát triển thị trường chứng khoán; mở rộng năng lực thị trường vốn; nâng cao tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thúc đẩy phát triển các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát rủi ro hệ thống.

Đa dạng các định chế tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng, tổ chức tài chính vi mô, tổ chức tư vấn tài chính, dịch vụ kế toán, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm… Nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật khuyến khích đầu tư mạo hiểm.

Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội; doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

3. Nhiệm vụ phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025? 

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 31/2021/QH15 quy định như sau:

b) Phát triển thị trường quyền sử dụng đất

Tập trung sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội; hoàn thiện thể chế về các quyền của người sử dụng đất; thực hiện nguyên tắc giá đất thị trường công khai, minh bạch, khuyến khích phát triển dịch vụ định giá đất độc lập; giải quyết căn cơ những bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai; thúc đẩy phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất; khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp.

Đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong việc thu thập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, cập nhật và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Tăng cường mở rộng dịch vụ công trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý chặt chẽ quỹ đất công, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh điều tra, thống kê, kiểm kê và hạch toán đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, nhất là đối với đất đai là tài sản công, đất do các đơn vị sự nghiệp công lập, nông, lâm trường quản lý.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đơn vị sự nghiệp công lập

Nguyễn Minh Tài

Đơn vị sự nghiệp công lập
Hỏi đáp mới nhất về Đơn vị sự nghiệp công lập
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 10/05/2023, việc xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương cần đáp ứng nguyên tắc gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Báo Văn hóa có phải là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được hình thành từ những nguồn nào? Điều kiện mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập?
Hỏi đáp Pháp luật
Đơn vị sự nghiệp công lập có trang thiết bị không sử dụng có được dùng vào mục đích kinh doanh không?
Hỏi đáp pháp luật
Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong Chiến lược tài chính thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính có những nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính bị miễn nhiệm khi đang trong nhiệm kỳ thì giải quyết thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thành lập theo trình tự nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do cơ quan nào có thẩm quyền thành lập?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đơn vị sự nghiệp công lập có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào