11:41 | 21/11/2022
Loading...

Hành vi thực hiện không đúng nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bị phạt bao nhiêu tiền?

Xin hỏi không thực hiện không đúng nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bị xử phạt bao nhiêu tiền? - Câu hỏi của Minh Tú (Ninh Thuận).

Hành vi thực hiện không đúng nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2022/NĐ-CP xử phạt tiền hành vi thực hiện không đúng nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường
...
d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, trừ các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và quy định tại điểm đ, e, g khoản này;

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt
1. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, hành vi thực hiện không đúng nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Mức phạt tiền này áp dụng với cá nhân, mức phạt tiền tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

báo cáo mt

Hành vi không đúng nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phạt bao nhiêu tiền? (Hình từ Internet)

Không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2022/NĐ-CP xử phạt tiền với hành vi không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường
...
đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, trừ các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm e, g khoản này;

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt
1. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, hành vi không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Mức phạt tiền này áp dụng với cá nhân, mức phạt tiền tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư bị phạt như thế nào?

Tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2022/NĐ-CP mức xử phạt tiền đối với hành vi không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư như sau:

Vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường
...
e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để được xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường trong trường hợp có thay đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường;

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt
1. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Căn cứ quy định trên, mức xử phạt tiền đối với hành vi không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư là từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Mức phạt tiền này áp dụng với cá nhân, mức phạt tiền tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào