09:51 | 18/11/2022
Loading...

Việc đánh giá hoạt động thư viện nhằm mục đích gì? Thư viện tự đánh giá như thế nào?

Mục đích đánh giá hoạt động thư viện là gì? Nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện? Thư viện tự đánh giá như thế nào? Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện? Mong được anh/chị tư vấn!

Mục đích đánh giá hoạt động thư viện là gì?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL quy định mục đích đánh giá hoạt động thư viện như sau:

1. Đánh giá hoạt động thư viện phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện được thực hiện trên cơ sở xác định năng lực của thư viện, tác động của thư viện đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội để có cơ chế quản lý, đầu tư phù hợp, nghiên cứu, đề xuất chính sách, định hướng phát triển phát triển thư viện và văn hóa đọc của cả nước.
2. Đánh giá hoạt động thư viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện thực hiện trên cơ sở đánh giá năng lực tổ chức tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện, việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để các thư viện xác định hiệu quả hoạt động, làm cơ sở lập kế hoạch, đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của thư viện, khẳng định giá trị của thư viện đối với người sử dụng, cộng đồng và xã hội.

Trên đây là 02 mục đích đánh giá hoạt động thư viện.

Việc đánh giá hoạt động thư viện nhằm mục đích gì? Thư viện tự đánh giá như thế nào?

Việc đánh giá hoạt động thư viện nhằm mục đích gì? Thư viện tự đánh giá như thế nào? (Hình từ Internet)

Nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện như sau:

1. Bảo đảm tính khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật trong đánh giá hoạt động thư viện thông qua việc sử dụng phương pháp định lượng, thống kê, tính toán, thu thập số liệu theo tiêu chuẩn quốc gia.
2. Bảo đảm tính trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng trong đánh giá hoạt động thư viện thông qua việc thu thập các thông tin, số liệu đánh giá được điều tra, thu thập tại các thư viện, đồng thời với việc lấy ý kiến người sử dụng thư viện theo tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng chung đối với các loại thư viện.
3. Đánh giá hằng năm với kỳ đánh giá được thư viện thực hiện tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo. Đối với thư viện thuộc các cơ sở giáo dục, việc tự đánh giá có thể được kết hợp thực hiện theo năm học.

Nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện được quy định cụ thể như trên.

Thư viện tự đánh giá như thế nào?

Tại Điều 5 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL thư viện tự đánh giá như sau:

1. Thư viện tự đánh giá hoạt động theo quy định sau:
a) Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng cấp tỉnh, thư viện công lập có vai trò quan trọng thực hiện đánh giá đủ các tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc gia;
b) Thư viện không thuộc điểm a khoản 1 Điều này thực hiện đánh giá theo các tiêu chí do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện lựa chọn từ bộ tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc gia trên nguyên tắc bảo đảm các nhóm tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô và vai trò của thư viện.
2. Thư viện tự đánh giá hoạt động theo hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư này và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này về cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện (nếu có), cơ quan quản lý nhà nước (khi được yêu cầu) chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 hằng năm; hoặc 60 ngày sau khi kết thúc năm học đối với trường hợp đánh giá theo năm học.

Thư viện tự đánh giá hoạt động theo quy định trên.

Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện?

Tại Điều 7 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL có hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện như sau:

1. Lập kế hoạch
a) Xác định thời gian, tiến độ, nội dung và dự toán kinh phí thực hiện; trường hợp cần thiết thành lập nhóm đánh giá;
b) Tổ chức hướng dẫn điều tra, thu thập thông tin, số liệu, sử dụng phần mềm đánh giá (nếu có), xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu), báo cáo kết quả đánh giá (tính toán và báo cáo) cho các thành viên tham gia.
2. Thu thập thông tin, số liệu
a) Thông qua báo cáo đánh giá hằng năm của thư viện;
b) Thu thập trực tiếp tại thư viện theo biểu mẫu điều tra;
c) Thông qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu và các phương thức theo tiêu chuẩn quốc gia;
d) Các phương thức khác;
3. Phân tích kết quả
a) Tổng hợp, xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu); xây dựng báo cáo kết quả đánh giá (tính toán và báo cáo) bằng phần mềm đánh giá (nếu có);
b) Hoàn thiện các báo cáo và số liệu điều tra.
4. Hoàn tất đánh giá
a) Họp báo cáo kết quả đánh giá;
b) Xây dựng hồ sơ và lưu giữ các báo cáo và số liệu điều tra.

Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện được quy định như trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hoạt động thư viện

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào