09:51 | 11/11/2022
Loading...

Trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc tổ chức thẩm định dự thảo được quy định như thế nào?

Tổ chức thẩm định dự thảo trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam? Hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam? Ký tắt dự thảo văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Tổ chức thẩm định dự thảo trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Tại Điều 18 Quy chế về công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3012/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về tổ chức thẩm định dự thảo trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Trách nhiệm của đơn vị thẩm định và đơn vị gửi hồ sơ thẩm định

a) Trách nhiệm của đơn vị thẩm định

Vụ Pháp chế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thẩm định, trường hợp thiếu hồ sơ, yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản bổ sung; thẩm định nội dung văn bản do BHXH Việt Nam ban hành theo quy định tại Điều 16 Quy chế này; chuyển ý kiến thẩm định để đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Ngành.

Văn phòng BHXH tỉnh thẩm định văn bản theo hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế của BHXH Việt Nam.

Đơn vị thẩm định trao đổi trực tiếp với đơn vị soạn thảo về những vấn đề cần làm rõ hoặc những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; yêu cầu đơn vị soạn thảo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự thảo văn bản nếu thấy cần thiết; trường hợp không thống nhất được ý kiến, đơn vị thẩm định có quyền bảo lưu ý kiến, báo cáo Lãnh đạo cơ quan.

b) Trách nhiệm của đơn vị gửi hồ sơ thẩm định

Gửi hồ sơ thẩm định đầy đủ theo quy định tại Điều 17 Quy chế này.

Phối hợp trao đổi cung cấp thông tin cho đơn vị thẩm định về những vấn đề cần làm rõ.

2. Thời hạn thẩm định

Thời hạn thẩm định một dự thảo văn bản không quá 07 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ), trừ trường hợp dự thảo văn bản có nội dung phức tạp hoặc văn bản cần rút ngắn thời gian thẩm định theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành.

2. Hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Tại Điều 19 Quy chế về công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3012/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Các văn bản, tài liệu theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 17 Quy chế này.

2. Ý kiến của đơn vị thẩm định (nếu có)

3. Dự thảo văn bản của các lần trước (nếu có).

3. Ký tắt dự thảo văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Tại Điều 20 Quy chế về công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3012/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo

a) Văn bản do Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc ký: Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo ký tắt dự thảo văn bản.

b) Văn bản do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc Giám đốc BHXH tỉnh ký: Lãnh đạo phòng chủ trì soạn thảo ký tắt dự thảo văn bản; đối với đơn vị không có cấp phòng thì cá nhân được giao soạn thảo ký tắt.

c) Văn bản do Giám đốc BHXH huyện ký: Lãnh đạo Tổ nghiệp vụ hoặc cá nhân được giao soạn thảo ký tắt (nếu không có tổ nghiệp vụ).

d) Chữ ký tắt được ký vào vị trí cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.); kích cỡ không vượt quá 0,5 cm2.

2. Văn phòng

a) Đối với hồ sơ công việc trình giải quyết theo hình thức văn bản giấy, Văn phòng kiểm tra thủ tục, hồ sơ; thể thức, kỹ thuật trình bày. Lãnh đạo Văn phòng ký tắt dự thảo văn bản trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, nếu văn bản do Lãnh đạo cơ quan ký; ký tắt dự thảo văn bản trước khi ban hành, nếu văn bản do Lãnh đạo đơn vị ký thừa lệnh.

Vị trí ký tắt sau dấu chấm (.) tại dòng cuối của phần “Nơi nhận”; kích cỡ không vượt quá 0,5 cm2.

b) Đối với hồ sơ công việc trình ký trên Hệ thống QLVB, Văn phòng không thực hiện ký tắt dự thảo văn bản.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hiểm xã hội

Huỳnh Minh Hân

Bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp mới nhất về Bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp Pháp luật
Người ra nước ngoài định cư được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2023 bảo hiểm xã hội có được rút một lần không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoàn thiện, trình Quốc hội Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15?
Hỏi đáp Pháp luật
Tăng cường rà soát và thực hiện các biện pháp phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế?
Hỏi đáp Pháp luật
Làm mất sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của mình không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải ghi thông tin về bảo hiểm xã hội vào hợp đồng lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình xử lý người sử dụng lao động có hành vi làm hư hỏng sổ bảo hiểm xã hội của người lao động tại TP HCM?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động bị xử lý kỷ luật có được đóng BHXH?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2028?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bảo hiểm xã hội có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào