09:51 | 11/11/2022
Loading...

Trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc tổ chức thẩm định dự thảo được quy định như thế nào?

Tổ chức thẩm định dự thảo trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam? Hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam? Ký tắt dự thảo văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Tổ chức thẩm định dự thảo trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Tại Điều 18 Quy chế về công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3012/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về tổ chức thẩm định dự thảo trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Trách nhiệm của đơn vị thẩm định và đơn vị gửi hồ sơ thẩm định

a) Trách nhiệm của đơn vị thẩm định

Vụ Pháp chế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thẩm định, trường hợp thiếu hồ sơ, yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản bổ sung; thẩm định nội dung văn bản do BHXH Việt Nam ban hành theo quy định tại Điều 16 Quy chế này; chuyển ý kiến thẩm định để đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Ngành.

Văn phòng BHXH tỉnh thẩm định văn bản theo hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế của BHXH Việt Nam.

Đơn vị thẩm định trao đổi trực tiếp với đơn vị soạn thảo về những vấn đề cần làm rõ hoặc những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; yêu cầu đơn vị soạn thảo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự thảo văn bản nếu thấy cần thiết; trường hợp không thống nhất được ý kiến, đơn vị thẩm định có quyền bảo lưu ý kiến, báo cáo Lãnh đạo cơ quan.

b) Trách nhiệm của đơn vị gửi hồ sơ thẩm định

Gửi hồ sơ thẩm định đầy đủ theo quy định tại Điều 17 Quy chế này.

Phối hợp trao đổi cung cấp thông tin cho đơn vị thẩm định về những vấn đề cần làm rõ.

2. Thời hạn thẩm định

Thời hạn thẩm định một dự thảo văn bản không quá 07 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ), trừ trường hợp dự thảo văn bản có nội dung phức tạp hoặc văn bản cần rút ngắn thời gian thẩm định theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành.

2. Hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Tại Điều 19 Quy chế về công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3012/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Các văn bản, tài liệu theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 17 Quy chế này.

2. Ý kiến của đơn vị thẩm định (nếu có)

3. Dự thảo văn bản của các lần trước (nếu có).

3. Ký tắt dự thảo văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Tại Điều 20 Quy chế về công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3012/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về hồ sơ trình ký văn bản trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo

a) Văn bản do Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc ký: Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo ký tắt dự thảo văn bản.

b) Văn bản do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc Giám đốc BHXH tỉnh ký: Lãnh đạo phòng chủ trì soạn thảo ký tắt dự thảo văn bản; đối với đơn vị không có cấp phòng thì cá nhân được giao soạn thảo ký tắt.

c) Văn bản do Giám đốc BHXH huyện ký: Lãnh đạo Tổ nghiệp vụ hoặc cá nhân được giao soạn thảo ký tắt (nếu không có tổ nghiệp vụ).

d) Chữ ký tắt được ký vào vị trí cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.); kích cỡ không vượt quá 0,5 cm2.

2. Văn phòng

a) Đối với hồ sơ công việc trình giải quyết theo hình thức văn bản giấy, Văn phòng kiểm tra thủ tục, hồ sơ; thể thức, kỹ thuật trình bày. Lãnh đạo Văn phòng ký tắt dự thảo văn bản trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, nếu văn bản do Lãnh đạo cơ quan ký; ký tắt dự thảo văn bản trước khi ban hành, nếu văn bản do Lãnh đạo đơn vị ký thừa lệnh.

Vị trí ký tắt sau dấu chấm (.) tại dòng cuối của phần “Nơi nhận”; kích cỡ không vượt quá 0,5 cm2.

b) Đối với hồ sơ công việc trình ký trên Hệ thống QLVB, Văn phòng không thực hiện ký tắt dự thảo văn bản.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hiểm xã hội

Huỳnh Minh Hân

Bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp mới nhất về Bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện và thủ tục tham gia BHXH tự nguyện?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục giảm trùng bảo hiểm xã hội 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ khám thai là gì? Mỗi lần nghỉ khám thai hưởng bảo hiểm xã hội bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động tại TP. Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp Pháp luật
Xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi phù hợp với Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức phê duyệt Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trong công tác văn thư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
TP.HCM hướng dẫn thực hiện hồ sơ cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người nước ngoài?
Hỏi đáp Pháp luật
Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bao nhiêu phân cấp ký hợp đồng thu BHXH, BHYT? Quy trình ký hợp đồng tại BHXH tỉnh được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bảo hiểm xã hội có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào