09:44 | 08/11/2022
Loading...

Quy định về Chi hội Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Chi hội Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Chia, tách Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Tài chính, tài sản của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Xin được giải đáp.

Chi hội Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định Chi hội Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế, Hội thành lập chi hội. Chi hội là tổ chức không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Các cơ sở giáo dục y học có đủ từ 05 hội viên chính thức trở lên được Hội thành lập Chi hội. Chi hội trưởng, Chi hội Phó do Ban Thường vụ Hội chỉ định hoặc bổ nhiệm. Chi hội tổ chức sinh hoạt định kỳ 06 tháng một lần hoặc tổ chức sinh hoạt bất thường do Chi hội tự quyết định.
2. Chi hội chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Hội.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi hội:
a) Tôn trọng và thi hành Điều lệ Hội;
b) Tham gia các hoạt động của Hội;
c) Tổ chức trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thường xuyên báo cáo các hoạt động của Chi hội lên Hội;
d) Cập nhật danh sách hội viên do Chi hội quản lý và báo cáo lên Hội;
đ) Được thảo luận, chất vấn các hoạt động của Hội;
e) Được giới thiệu đại diện ứng cử vào Ban Chấp hành Hội;
g) Được sử dụng một phần hội phí của hội viên để phục vụ sinh hoạt tại Chi hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội, phần còn lại phải đóng cho Hội;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Hội;
i) Ban Thường vụ Hội quy định trình tự, thủ tục, điều kiện thành lập Chi hội; quyết định việc thành lập Chi hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành Hội.

Chi hội là tổ chức không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Các cơ sở giáo dục y học có đủ từ 05 hội viên chính thức trở lên được Hội thành lập Chi hội. Chi hội trưởng, Chi hội Phó do Ban Thường vụ Hội chỉ định hoặc bổ nhiệm. Chi hội tổ chức sinh hoạt định kỳ 06 tháng một lần hoặc tổ chức sinh hoạt bất thường do Chi hội tự quyết định.

Quy định về Chi hội Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Quy định về Chi hội Hội Giáo dục y học Việt Nam? (Hình từ Internet)

Chia, tách Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Điều 21 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Tài chính, tài sản của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 22 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định tài chính, tài sản của Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Tài chính của Hội:
a) Nguồn thu của Hội:
- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;
- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;
- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có) cho các nhiệm vụ nhà nước giao theo quy định của pháp luật;
- Các khoản thu hợp pháp khác.
b) Các khoản chi của Hội:
- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;
- Chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao (nếu có);
- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.
2. Tài sản của Hội:
a) Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật;
b) Việc quản lý, sử dụng tài sản của Hội thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật có liên quan và Điều lệ của Hội. Đối với tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Tài chính, tài sản của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hội Giáo dục y học Việt Nam

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào