09:44 | 08/11/2022
Loading...

Quy định về Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Tổng thư ký Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Văn phòng Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?  Xin được giải đáp.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 17 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Chủ tịch Hội là đại diện của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;
d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;
đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.
3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Số lượng Phó Chủ tịch Hội có từ 03 đến 05 thành viên . Trong số các Phó Chủ tịch có một Phó Chủ tịch thường trực do Chủ tịch Hội đề nghị và được Ban Chấp hành thông qua. Phó Chủ tịch thường trực là người giúp Chủ tịch Hội điều hành Hội khi được Chủ tịch Hội uỷ quyền;
Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội là đại diện của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Quy định về Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Quy định về Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục y học Việt Nam? (Hình từ Internet)

Tổng thư ký Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Điều 18 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định Tổng thư ký Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

Tổng thư ký do Ban Chấp hành Hội bầu trong số ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tổng thư ký có nhiệm vụ thường trực giải quyết các công việc của Hội do Chủ tịch Hội phân công và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Hội. Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hội.

Văn phòng Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 19 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định văn phòng, Văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, tổ chức thuộc và trực thuộc Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Văn phòng Hội, Văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, tổ chức thuộc và trực thuộc Hội do Ban Thường vụ thành lập theo nghị quyết của Ban Chấp hành; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội hoặc Tổng thư ký theo sự phân công của Chủ tịch Hội.
2. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng người làm việc tại Văn phòng Hội, Văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, tổ chức thuộc và trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật về lao động và Điều lệ Hội.
3. Kinh phí hoạt động của Văn phòng, Văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, tổ chức thuộc và trực thuộc Hội do Tổng thư ký Hội dự trù và trình Ban Thường vụ Hội phê duyệt.

Văn phòng Hội, Văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, tổ chức thuộc và trực thuộc Hội do Ban Thường vụ thành lập theo nghị quyết của Ban Chấp hành; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội hoặc Tổng thư ký theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hội Giáo dục y học Việt Nam

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào